Show simple item record

dc.contributor.advisorSolveig, Karlsen
dc.contributor.advisorØdegaard, Marianne
dc.contributor.authorPedersen, Ragnhild Synnøve
dc.date.accessioned2016-08-25T10:38:10Z
dc.date.available2016-08-25T10:38:10Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne studien retter et positivt blikk på implementering av forskerspiren, et hovedområde i læreplanen for naturfag (LK06). Det er viktig og aktuelt, å prøve og avdekke hvilke faktorer som kan bidra til en vellykket implementering i en organisasjon som skolen. Formålet med forskningsprosjektet er å bidra med innsikt i hvordan lærere kan lykkes med implementering av forskerspiren, og hvilke faktorer som er avgjørende for at forskerspiren implementeres i deres undervisningspraksis. Det overordnede forskningsspørsmålet for studien er: Hvilke faktorer beskriver naturfaglærere som viktig for å lykkes med implementering av Forskerspiren? For å besvare forskningsspørsmålet er det i studien benyttet et mixed methods design, som inkluderer datamateriale fra to ulike tilnærminger: spørreundersøkelse og intervju. Disse metodene har hatt ulik prioritet og status for prosjektet. Populasjonen i studien er naturfaglærere som jobber i ungdomsskolen. Spørreundersøkelsen er utgangspunktet for utvelgelsen av intervjuobjekt, mens intervjuene er hovedstudie for å besvare forskningsspørsmålet. Den teoretiske innrammingen for oppgaven inkluderer bakteppet for og intensjonen med forskerspiren, implementeringsprosesser og læreren som oversetter, i tillegg til tidligere forskning på lærerprofesjonen og effektiv undervisning i naturfag. Dette skal sammen med dataanalysen bidra til å besvare forskningsspørsmålet. Studien viser at forutsetningene for å lykkes med implementering av forskerspiren avhenger av flere komplementære faktorer. Lærerprofesjonaliteten og profesjonsfellesskapet har stor betydning for hvordan forskerspiren oversettes, realiseres og implementeres i undervisningspraksisen til lærerne. Lærernes profesjonskompetanser fremkommer som viktige faktorer i denne studien, men som viktigst av dem alle fremheves profesjonsfellesskapet. Mine funn synliggjør viktigheten med hvordan profesjonsfellesskapet influerer lærerens undervisningspraksis av forskerspiren.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9545
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9103
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDLRU-3908
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectForskerspirenen_US
dc.subjectThe Budding Researcheren_US
dc.subjectImplementeringen_US
dc.subjectLærere som oversettereen_US
dc.subjectLærerprofesjonaliteten_US
dc.subjectProfesjonsfellesskapen_US
dc.subjectUtforskende arbeidsmåteren_US
dc.titleÅ lykkes med Forskerspiren. En studie om implementering av hovedområdet Forskerspiren i naturfaglæreres undervisningspraksis.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record