Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorSørgård, Morten
dc.contributor.authorRoland, Dan-Roger
dc.date.accessioned2016-08-25T14:43:00Z
dc.date.available2016-08-25T14:43:00Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractVi har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt med utgangspunkt i generisk kvalitativ forskningsstil, og gjennomført semistrukturerte intervjuer med fem matematikklærere som hadde erfaringer med bruk av nettressurser som Khan Academy og Campus Inkrement. Problemstillingen til forskningsprosjektet var ”Hvilke oppfatninger har lærere til arbeidsmåter som kombinerer bruk av Khan Academy og lignende nettressurser med tradisjonell undervisning i matematikk?” Vi har gjort funn der tre av lærerne har et kunnskapssyn som har overvekt av konseptuell orientasjon. To av lærerne har et kunnskapssyn som har en overvekt av prosedyrebasert orientasjon. Vi har gjort funn der alle lærerne hadde et læringssyn med overvekt på tradisjonell skolematematikk. Fire av fem lærere hadde erfaringer med Khan Academy, og har valgt å redusere bruken av nettressursen, og istedenfor tatt i bruk andre alternativer som Campus Inkrement og Faktor. Årsaken som oftest blir nevnt er utfordringer med det engelskspråklige innholdet på Khan Academy. Fire av fem lærere som ble intervjuet trekker fram at bruk av omvendt undervisning frigjør tid på skolen som kan brukes til oppgaveløsning og tettere oppfølging av elevene på skolen. To av lærerne trekker fram at bruk av omvendt undervisning har en utjevnende effekt på elevenes forutsetninger til å få læringsutbytte av leksearbeid. Tre av lærere trekker fram tekniske utfordringer som ustabil nettforbindelse, trege PCer og mangel på nettbrett. Slike tekniske utfordringer kan føre til at bruk av digitale verktøy som Geogebra velges bort til fordel for tradisjonell undervisning. Samtlige lærere har gitt et inntrykk av at de har en positiv holdning til bruk av nettressurser, og bruker nettressurser som Khan Academy og Campus Inkrement der de vurderer det som hensiktsmessig for undervisningen i matematikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9565
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9122
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectMatematikkdidaktikken_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleKhan Academy i skolen. Hvilke oppfatninger har lærere av arbeidsmåter som kombinerer bruk av Khan Academy og lignende nettressurser med tradisjonell undervisning i matematikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)