Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Roar
dc.contributor.authorBerle, Tomas Alexander Mørk
dc.date.accessioned2016-08-30T11:53:13Z
dc.date.available2016-08-30T11:53:13Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer moderne individualisering i lys av den tyske sosiologen Niklas Luhmanns systemteori. Studieobjektet er den systemteoretiske begrepskonstruksjonen og hvorvidt denne kan bidra med et fruktbart alternativ til sosiologiens tradisjonelle måter å forstå forholdet mellom individ og samfunn. Ved å benytte meg av en metodologisk konstruktivisme, og med en tredje ordens iakttakelse, viser jeg hvordan det er mulig å oppnå et refleksivt forhold mellom vitenskapelige begreper og hvordan disse kan benyttes i den empiriske analysen. Oppgaven diskuterer følgelig på hvilken måte systemteoriens begreper, i kontrast til den handlingsteoretiske tradisjonen, på en fruktbar måte kan forklare hvordan den menneskelige individualiteten fremtrer og hvordan identitet konstitueres i det moderne samfunnet. Utgangspunktet for studien fremhever at forholdet mellom individ og samfunn må forstås ut i fra et differensteoretisk grunnlag, der menneskets bevissthet og det sosiale tildeles skilte referanser. Ved å plassere mennesket utenfor samfunnets rammer argumenteres det for at individet kan forstås som mer fritt og ubundet, og der individualitet kan studeres utover å bare være en forlengelse av sosiale og normative føringer. I dette perspektivet er ikke individet en målestokk for samfunnet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9586
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9138
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.titleIdentitet på tvers av systemer. En systemteoretisk analyse av individualisering i det moderne samfunneten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record