Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Helge K.
dc.contributor.advisorJørgensen, Even H.
dc.contributor.authorBæhr, Vegar Jakobsen
dc.date.accessioned2016-09-19T09:27:39Z
dc.date.available2016-09-19T09:27:39Z
dc.date.issued2015-08-15
dc.description.abstractHos fisk er det kjent at stress under tidlige livsstadier kan påvirke stressresponsen på senere livsstadier, men ikke kjent, og derfor testet i denne studien, hvorvidt stress påført under tidlige livsstadier vil kunne innvirke på laksesmoltens stressrespons, osmoregulatorisk kapasitet eller vekst. Fiskene som ble benyttet i dette forsøket besto av fire grupper som hadde blitt utsatt for ulik grad av stress gjennom gjentatte kuldesjokk og håndtering under sine tidlige livsstadier. Den ene gruppen hadde kun blitt stresset før klekking og den andre kun etter klekking. Den tredje hadde blitt stresset både før og etter klekking, og den siste fungerte som en kontrollgruppe og mottok derfor ingen stressbehandlinger under de tidlige livsstadiene. Samtlige grupper ble utsatt for den samme stressoren, en simulert transport, da de nådde smoltstadiet. Deretter fulgte en vekstperiode på 35 dager i sjøvann. Laksene ble målt, veid og tatt blodprøver av ved starten på, etter 18 dager og ved slutten av sjøvannsperioden. Plasmaet i blodprøvene ble analysert for å finne osmolalitet, kloridinnhold og kortisolkonsentrasjon. Det ble ikke på noe tidspunkt funnet forskjeller mellom behandlingsgruppene med hensyn til noen av disse blodparameterne. Det ble imidlertid funnet at gruppen som hadde mottatt stressbelastninger både før og etter klekking hadde vokst bedre enn gruppene som bare hadde mottatt én av delene, men ikke bedre enn kontrollgruppen, som på sin side kun hadde vokst bedre enn fisken som kun ble stresset etter klekking. Da effekten som kommer til syne ikke understøttes av resultatene for kortisolrespons og sjøvannstoleranse, så kan den bakenforliggende mekanismen ikke identifiseres med sikkerhet. Sammenligninger av den spesifikke vekstraten mellom gruppene antyder at den nevnte mekanismen har opphørt å utøve sin innvirkning på vekst under sjøvannsperioden, da denne var høyest for fisken som kun hadde blitt stresset etter klekking. At vekstraten til de to gruppene som ble stresset etter klekking var høyere enn hos de to som ikke ble stresset etter klekking, kan være en indikasjon på at laks som har mottatt gjentatte stressbelastninger etter klekking faktisk vokser bedre i perioden i etterkant av en hard stressbelastning (smolttransport), men dette kan like godt skyldes tilfeldig variasjonen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9710
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3960
dc.subjectFiskesysiologien_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923en_US
dc.titleEffekter av stress under tidlige livsstadier (egg- og yngelstadium) på stressindusert kortisolrespons, vekst og sjøvannstoleranse hos smolt av atlantisk laks (Salmo salar)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record