Show simple item record

dc.contributor.advisorSkeie, Guri
dc.contributor.authorÅsli, Lene Angell
dc.date.accessioned2016-10-06T12:24:55Z
dc.date.available2016-10-06T12:24:55Z
dc.date.issued2016-10-14
dc.description.abstractSummary The present work includes participants from two cohorts: The Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study (paper 1 and 2) and the HELGA study (paper 3). The NOWAC Study is a population-based prospective cohort study that started data collection in 1991, and consists of more than 172,000 women. The HELGA study is a population-based Scandinavian cohort, consisting of 119,978 men and women from: NOWAC, The Northern Sweden Health and Disease Study Cohort and the Danish Diet, Cancer and Health Study. Potatoes are the world`s largest food crop after wheat, rice and corn. Potatoes are an important source of fiber, niacin, vitamin C, proteins and several minerals. Studies on health effects of potatoes have found associations between potato consumption and cardiometabolic health and several cancers, but the scientific literature on the health effects of potato consumption is scarce and contradictory. Additionally, potatoes have a high glycemic index (GI) and glycemic load (GL), and studies have shown that food with high GI and GL are associated with increased risk of several chronic diseases, such as type 2 diabetes, heart disease and several cancers, including colorectal and pancreatic cancer. The aim of this thesis was to Cross-sectionally investigate what characterises women who eat potatoes (Paper 1), investigate prospectively the association between potato consumption and colorectal cancer risk (Paper 2), and to investigate prospectively the association between potato consumption and pancreatic cancer risk (Paper 3). We found that the high potato consumption group consisted of more elderly women and women with lower socioeconomic status. Health-related factors like smoking and diabetes were found to influence potato consumption (Paper 1). Further, we found that high potato consumption was associated with an increased risk of colorectal cancer among women with a BMI <25 kg/m2 (Paper 2). Lastly, we found that a high potato consumption was associated with an increased risk of pancreatic cancer, although the association was only significant for women. In addition, there was an interaction between potato consumption and age, and age-specific analyses showed only significant association for the oldest age group. More research is needed in order to clarify the associations between potato consumption and colorectal and pancreatic cancer for particularly paper 2 and 3, and our results emphasize the need for more research on the topic.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractHøyt potetinntak kan spille en rolle ved utvikling av tarmkreft og bukspyttkjertelkreft. Det spises mye poteter i Norge, og de som spiser mye poteter daglig har høyere risiko for å få tykktarm- og endetarmskreft, samt bukspyttkjertelkreft, viser en norsk studie. Deltakerne er en del av den nasjonale Kvinner og kreftstudien, som inkluderer 95 000 norske kvinner i alderen 30-70 år. I tillegg er det benyttet data fra HELGA-studien, som inkluderer 120 000 menn og kvinner fra Norge, Sverige og Danmark i alderen 30-65 år. Studiene har sett på sammenhenger mellom spisevaner, livsstil, helse og sosioøkonomiske forhold og risiko for å utvikle tarmkreft og bukspyttkjertelkreft. Forskerne fant en sammenheng mellom et daglig inntak på omkring 3 poteter eller mer og risiko for å utvikle tarmkreft og bukspyttkjertelkreft hos kvinner. Den økte risikoen for tarmkreft med høyt potetinntak ble kun sett hos de med en kroppsmasseindeks under 25 kg/m2, mens aldersspesifikke analyser viste en økt risiko for bukspyttkjertelkreft kun hos de over 57 år med et høyt potetinntak. Ingen sammenhenger ble funnet for menn, men de var kun inkludert i analysen av kreft i bukspyttkjertelen. I studiene ble det tatt høyde for andre kjente risikofaktorer for utvikling av disse krefttypene. Informasjonen om deltakerne ble samlet inn ved hjelp av selvrapporterte spørreskjema, og kvinnene ble fulgt opp gjennom koblinger mot kreftregistrene i Norge, Sverige og Danmark. Gjennomsnittlig oppfølgingstid på deltakerne var 13 år. Endrer dette tidligere gitte kostråd? Resultatene i denne studien er basert på to enkeltstudier, og det er for tidlig å kunne gi kostråd på bakgrunn av dette. En bør imidlertid følge Helsedirektoratets kostråd som innebærer å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Det er viktig med mer forskning for å klargjøre sammenhengene vi fant, og resultatene våre viser viktigheten av å gjøre mer forskning på potetens mulige effekt på utvikling av kreft. Studien er finansiert av Kreftforeningen og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. For mer informasjon, kontakt Lene Angell Åsli PHD-student Norges arktiske universitet, Tromsø E-post: lene.a.asli@uit.no Tlf 77 62 33 36en_US
dc.description.sponsorshipThis project has been made possible by the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation via the Norwegian Cancer Society and the UiT – The Arctic University of Norway.en_US
dc.descriptionThe papers 2 and 3 of this thesis are not available in Munin. <br> Paper 2: Åsli, L. A., Olsen, A., Braaten, T., Lund, E., Skeie, G.: "Potato consumption and risk of colorectal cancer in the Norwegian Women and Cancer cohort". (Manuscript). <br> Paper 3: Åsli, L. A., Braaten, T., Olsen, A., Tjønneland, A., Overvad, K., Nilsson, L. M., Renström, F., Lund, E., Skeie, G.: "Potato consumption and risk of pancreatic cancer in the HELGA cohort". (Manuscript). <br>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9775
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie; 168
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titlePotato consumption and risk of colorectal and pancreatic cancer. The Norwegian Women and Cancer cohort and the HELGA cohort.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record