Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorSkoglund, Trine-Lise
dc.date.accessioned2016-10-07T10:33:21Z
dc.date.available2016-10-07T10:33:21Z
dc.date.issued2016-06-24
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler filosofien og verktøyet lean. Lean er et relativt nytt fenomen i Norge som er veldig i vinden for tiden. Hvert år arrangerer Lean Forum Norge årskonferanse som tar opp temaer knyttet til lean. Studien undersøker hvordan lean-filosofien oversettes til praksis sett i et økonomi- og styringsverktøysperspektiv. Oppgaven gir innsikt i hvordan lean-filosofien oversettes til praksis ved bruk av Fretex Norge som casestudie. Lean blir både sett på som en filosofi, som ledende prinsipper og et verktøy. Denne studien søker svar på: «Hvordan oversettes lean-filosofien til praksis?» Problemstillingen er videre blitt brutt ned i tre spørsmål som vil bli besvart i denne studien. For å svare på studiens problemstilling tar studien utgangspunkt i eksisterende teori om filosofien lean, men belyser også sentrale temaer som økonomi- og virksomhetsstyring og oversettelse. I denne studien har jeg en deduktiv forskningstilnærming, og har benyttet meg av en kvalitativ forskningsprosess ved bruk av dokumentstudier og intervjuer. Dokumentene som studeres er organisasjonens interne dokumenter som mål- og strategidokumentet, virksomhetsplanen og faktaark. Jeg har også benyttet meg av opplysninger fra blant annet organisasjonens hjemmeside, og relevante artikler om temaet på internett. Problemstillingen studeres på tre nivåer i Fretex Norge; på sentralt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Funnene viser at Fretex oversetter lean-filosofien til praksis gjennom delvis imitering, hvor organisasjonen har adoptert flere elementer fra filosofien ved å ha fokus på både lean-prinsipper og enkelte lean-verktøy. Disse elementene består av prinsippene om bedre flyt og kontinuerlig forbedring, samt verktøyene verdistrømsanalyse og 5S, hvor lean 5S blant annet benyttes for å realisere prinsippene. Videre viser funn at ansatte i Fretex har tre ulike syn på lean gjennom filosofi, prinsipper og verktøy. Funn viser også at tilhørighet i organisasjonen spiller inn på forståelsen og bruken av lean-filosofien.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9786
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectStyringsverktøyen_US
dc.subjectLeanen_US
dc.subjectFilosofien_US
dc.subjectPrinsipperen_US
dc.subjectVerktøyen_US
dc.subjectOversettelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleLEAN – En oversettelse fra filosofi til praksis. Fra det abstrakte til det konkrete i en av Norges største attføringsbedrifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)