Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorTrufanova, Ekaterina
dc.date.accessioned2016-10-07T10:38:01Z
dc.date.available2016-10-07T10:38:01Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å undersøke hvordan implementering av lean som styringssystem i omsorgstjenesten foregår, og hvordan implementering oppfattes av de som er involvert i prosessen. Jeg forsøker også å finne ut hvilke utfordringer som møter organisasjonsmedlemmer i forhold til lean implementeringen og hva de vektlegger som viktig i implementering av lean i omsorgstjenesten. Jeg har studert to omsorgsavdelinger i Harstad Kommune som har implementert lean-filosofien. Begge avdelinger har en felles avdelingsleder, som var med å iverksette lean i begge omsorgsenhetene. Den ene avdelingen innførte lean i januar 2015, mens den andre har jobbet med filosofien siden september 2015. Begge avdelingene har brukt samme innføringsmodel ”Læringslean” som er utviklet av Harstad Kommune, og implementeringen gjennomføres ved hjelp av lean-veiledere fra kommunen. Teorigrunnlaget i min oppgaven baseres på teori vedrørende lean, samtidig mer konkret teori om anvendelse av konseptet i kommunal helsesektor. Jeg vil også benytte teori om implementering av lean, der jeg ser nærmere på utfordringer vedrørende iverksetting, effekter av lean og ledelsens rolle i implementeringsprosessen. For å gjennomføre oppgaven har jeg valgt metodetriangulering med et deskriptivt design. For datainnsamling har jeg benyttet dokumentstudier, observasjon og flere semistrukturerte dybdeintervjuer. Informantene har vært lean-veileder fra Harstad Kommune, avdelingsleder, mellomledere, og øvrige ansatte i de omsorgsavdelingene som jeg studerte. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at leders engasjement og involvering i implementeringsprosess er en svært viktig faktor som må legges vekt på for å få til en vellykket innføring av lean-filosofi. I tillegg spiller lean-veiledere en sentral rolle i implementeringen. Flere utfordringer avdekkes i studien, blant annet vanskeligheter knyttet til kulturendring, mangel på tid for å engasjere seg i lean-arbeid, vedlikehold av lean målene som ble satt i starten av implementeringen, og utfordringer med opplæring av nye medarbeidere. Funnene viser også at innføring av lean bidra til å synliggjøre det som skjer i arbeidsprosesser, har en positiv innvirkning på kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte, samt gir en større fokus på utfordringer som fører til at problemstillinger løses fortere. I tillegg avdekket studien min at lean bidrar til mer jevn fordeling av arbeidsoppgaver og reduserer unødvendig tidsbruk. Nøkkelord: Lean, omsorgstjenesten, implementering, utfordringer, ledelsens rolle.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9787
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleVi må leanes! En beskrivende studie om implementering av lean i omsorgstjenesten.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)