Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorJohnsen, Reidar
dc.date.accessioned2016-10-10T14:16:30Z
dc.date.available2016-10-10T14:16:30Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å finne en realistisk verdi på en aksje i Grieg Seafood ASA pr. 31.12.2015. Selskapet og bransjen de driver innenfor presenteres først. Aktuelle metoder for verdsetting gjennomgås deretter, og DCF metoden velges som hovedmetode. EV/EBITA velges som sekundær metode. DCF metoden angir verdi basert på den framtidige frie kontantstrømmen. Derfor analyseres offentlig informasjon som prognosene kan bygges på. Nøkkeltallsanalyse brukes for å se hvordan selskapet har forvaltet sine ressurser de siste årene. Fordi lønnsomheten har vært lav, undersøkes også selskapets soliditet. Soliditeten i selskapet er god, og selskapet tåler derfor lav lønnsomhet en periode. For å avdekke lønnsomheten av selskapets kjernevirksomhet omgrupperes regnskapet og ROIC beregnes. På grunn av endret regnskapsføring av Ocean Quality i 2015, omarbeides regnskapet for 2015 slik at det blir sammenlignbart med de øvrige årene. ROIC viser seg også å være lav i analyseperioden. Informasjon fra selskapets rapporter gir sammen med analyseresultatene grunnlag for en scenarioanalyse med tre aktuelle scenarier. VRIO analysen og Porter analysen gir grunnlag for å anta en lønnsomhet som overstiger WACC etter prognoseperioden. Resultatet av scenarioanalysen kontrolleres så opp mot hvilken EV/EBITA multiplikator hvert scenario impliserer. En sensitivitetsanalyse viser deretter hvordan verdien av det mest realistiske scenariet påvirkes av usikre faktorer som framtidig rentenivå, egenkapitalens avkastningskrav og avkastning på ny investert kapital etter prognoseperioden. Beregningene er gjort i excel og SPSS. Jeg konkluderer til slutt med at verdien av en aksje i Grieg Seafood ASA er 28,31 kr.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9801
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901F
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVerdsettingen_US
dc.titleVerdivurdering av Grieg Seafood ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record