Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helen Marita Sørensen
dc.contributor.authorKames, Christoffer
dc.date.accessioned2016-10-11T10:12:56Z
dc.date.available2016-10-11T10:12:56Z
dc.date.issued2016-05-28
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser hvordan effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrettsnæring har vært i perioden 2009-2014. Samtidig er det blitt sett nærmere på Grieg Seafood Finnmark AS, der virksomheten er blitt benchmarket opp mot de mest effektive selskapene i markedet. Datamaterialet som danner grunnlaget for analysen er hentet fra Fiskeridirektoratets årlige lønnsomhetsundersøkelser. I disse undersøkelsene er dataen anonymisert slik at man ikke kan vite hvem de ulike selskapene er. Denne oppgaven har lokalisert Grieg Seafood i dette datasettet, og er noe som har blitt gjort med tillatelse og oppfordring fra selskapet selv. Effektivitetsanalysen er blitt utført ved bruk av Data Envelopment Analysis og produktivitetsutviklingen ble estimert ved bruk av Malmquist produktivitetsindeks. For å tilegne analysene statistiske egenskaper ble det gjort hypotesetester for modellen i analysen, samt bootstrapping for å estimere sannsynlighetsfordelingen og finne den teknisk mulige fronten. Forskningsmodellen består av fem inputvariabler og en outputvariabel. Inputvariablene er fôrforbruk, smoltvekt, betalte arbeidstimer, utnyttet kapasitet og andre driftskostnader, mens outputvariabelen består av produsert mengde laks. Dataprogrammet som ble brukt for analysene var «R», versjon 3.2.3 og 2.15.3, med pakkene «Benchmarking» og «FEAR». For å benchmarke Grieg Seafood ble det gjort en kombinasjon av prestasjons- og konkurrentbenchmarking. Benchmarkingen baseres på resultatene fra effektivitetsanalysen, der innsatsfaktorbruken til referanseenhetene danner grunnlaget for sammenligning. Resultatene viser at effektiviteten har vært relativt stabil gjennom perioden på ca. 90 %. For perioden 2009-2014 har produktivitetsutviklingen hatt en tilbakegang på 15 %, noe som bekrefter at næringen ikke bare har stagnert som framhevet i tidligere forskning, men også trukket seg tilbake. Resultatene fra benchmarkingen av Grieg Seafood viser at det særlig var faktorene «betalte arbeidstimer» og «utnyttet kapasitet» som hadde størst forbedringspotensial.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9805
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901F
dc.subjectBanchmarkingen_US
dc.subjectData Envelopment Analysisen_US
dc.subjectMalmquist produktivitetsindeksen_US
dc.subjectProduktivitetsutviklingen_US
dc.subjectEffektiviteten_US
dc.subjectLakseoppdretten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleEffektivitet og produktivitetsanalyse av norsk lakseoppdrettsnæring i perioden 2009-2014, med benchmarking av Grieg Seafood Finnmark ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)