Show simple item record

dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorHoltan, Gøril Grant
dc.date.accessioned2016-10-11T10:20:03Z
dc.date.available2016-10-11T10:20:03Z
dc.date.issued2016-05-29
dc.description.abstractHistorisk sett har mellomlederen blitt betraktet som en del av organisasjonens kontrollsystem, og hans viktigste oppgave har vært å holde driften gående. Innenfor nyere forskning derimot pålegges mellomledere mange ulike roller og ansvar, også med hensyn til organisatoriske endringer. Hensikten i denne studien har vært å avdekke hva mellomlederens rolle består av, og hvordan den potensielt påvirkes av at organisasjonen endrer seg. For å undersøke dette har jeg tatt utgangspunkt i en organisasjon som har vært preget av flere store endringer de siste årene, Coop Norge Handel AS Tromsø. For å kartlegge mellomledernes roller har jeg benyttet Mintzberg (1971) sin taksonomi av lederroller. For å betrakte mellomleders rolle i en endringskontekst har jeg tatt utgangspunkt i tre ulike teorier: mellomleder som endringsmellomledd (Balogun, 2003) og mellomleder som strategisk aktør (Floyd og Wooldridge, 1992). Den siste teorien er framsatt av Ottaway (1983) og omhandler de ulike endringsagentrollene ulike aktører i en organisasjon kan påta seg. De empiriske funnene i studien viser at mellomlederne i organisasjonen har flere ulike roller og at rollene varierer avhengig av hvem mellomlederen er i interaksjon med. Videre avdekkes også funn som viser at krav og forventninger fra andre påvirker hvordan mellomlederne utøver de ulike rollene. Som følge av at mellomledernivået ikke frikjøpes fra de rollene de til daglig besitter, har endringsprosesen resultert i at deres rollespekter utvides til også å romme ulike endringsroller. Av endringsrollene er det rollene som knyttes til det å tolke og oversette endring, samt å implementere endringstiltakene som er mest fremtredende for mellomlederne.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9806
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleMellomleders rolle i organisatoriske endringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)