Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.advisorThyholdt, Sverre
dc.contributor.authorJensen, Mari Finjord
dc.contributor.authorEfraimsen, Inger-Lise
dc.date.accessioned2016-10-11T10:26:45Z
dc.date.available2016-10-11T10:26:45Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractNorge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med utfordrende topografi og spredt bosetting. Luftfart er derfor en viktig del av transporttilbudet innad i Norge, og til og fra utlandet (Samferdselsdepartementet, 2015). Avinor AS har ansvar for forvaltning og drift av det norske luftfartssystemet, som omfatter 46 lufthavner. Tromsø er den største byen i Nord-Norge og har i dag den femte største flyplassen i Norge. I denne studien ønsker vi å besvare følgende problemstilling: “Hvilke ringvirkninger skaper Tromsø lufthavn for det regionale næringslivet? Vil en investering i kapasitet øke lufthavnens betydning i regional verdiskapning?”. Det teoretiske rammeverket baserer seg på en samfunnsøkonomisk analyse, men er avgrenset til å omhandle ringvirkningsanalyse da formålet er å kartlegge regionale effekter av lufthavnen. I rapporten kartlegges og beregnes fire kategorier av ringvirkninger, med hovedvekt på induserte og katalytiske effekter. Studien baserer seg på et kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, og med hensyn til problemstillingen ble casestudie vurdert som det mest hensiktsmessige. Datainnsamlingen er designet i to trinn: Utsendelse av spørreskjema til 178 organisasjoner i Troms fylke, og personlige intervjuer med fire organisasjoner i regionen. Spørreskjemaet er utarbeidet i Questback og analysert i Questback og Excel. Utredningen underbygger funn fra tidligere studier om at Tromsø lufthavn har stor betydning for det regionale næringslivet. Med forutsetning om multiplikatorer lik 1,3, 1,4 og 1,5 gir Tromsø lufthavn en samlet sysselsetting (direkte, indirekte og induserte) som følge av flyplassen på henholdsvis 1122, 1208 og 1295. Studiens funn gir indikasjoner på at tilstedeværelsen av Tromsø lufthavn bidrar til å skape positive virkninger for regionens utvikling generelt, og næringslivet spesielt. Om lag 75 prosent av respondentene oppgir at Tromsø lufthavn er viktig for bedriftens utførelse av arbeidsoppgaver, og hele 90 prosent mener at flytilbudet ved lufthavnen er viktig for bedriftens lønnsomhet. Imidlertid mener både Avinor selv og informantene at flyplassen må investere i kapasitet for å håndtere den økende flytrafikken da dagens situasjon ikke tilfredsstiller de krav og forventninger som stilles til lufthavnen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9808
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHvilken betydning har en lufthavns tilstedeværelse for regional utvikling? - En ringvirkningsanalyse av Tromsø lufthavnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record