Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helén Marita Sørensen
dc.contributor.authorMercer, Sonya Elizabeth
dc.contributor.authorOdden, Isabel
dc.date.accessioned2016-10-11T10:30:18Z
dc.date.available2016-10-11T10:30:18Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett for perioden 2004 til 2014. Ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) estimeres effektiviteten, og Malmquist produktivitetsindeks (MPI) estimerer produktivitetsutviklingen. Input-variablene som er benyttet i analysen består av lønnskostnad, fôrkostnad, smoltkostnad, annen driftskostnad, samt utnyttet kapasitet. Output i vår analyse er kg produsert atlantisk laks og regnbueørret. For å teste variablene brukt i analysen har vi benyttet oss av bankertester. Resultatene fra analysen viser en gjennomsnittlig effektivitet i perioden 2004-2014 mellom 86,52 % og 92,16 % ved variabelt skalautbytte (VRS), og mellom 92,4 % og 97,1 % ved Free Replicability Hull (FRH). Laveste effektivitet ble målt i 2008 ved FRH (55,05 %), og 2006 for VRS (46,61 %). I 2012 var 43,42 % av utvalget effektive ved VRS, og hele 73,53 % var effektive ved FRH. Malmquist produktivitetsindeks (MPI) varier fra år til år. MPIVRS viser at periodene 2004-2005, 2008-2009 og 2011-2012 har produktivitetsfremgang, mens FRH-modellen viser syv av ti perioder med produktivitetsfremgang. Periodene som ikke har produktivitetsfremgang ved FRH er 2004-2005, 2011-2012 og 2012-2013. Resultatene fra FRH-modellen viser en mer positiv utvikling enn VRS-modellen. Modellene viser stort sett motsatt resultat i form av tilbakegang eller fremgang.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9809
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleEffektivitetsanalyse og produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett. En analyse av norsk lakseoppdrett for perioden 2004-2014 ved bruk av Data Envelopment Analysis og Malmquist produktivitetsindeks.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record