Show simple item record

dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.authorJansson, Lena Ida Josefine
dc.date.accessioned2016-10-11T10:33:29Z
dc.date.available2016-10-11T10:33:29Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractUppsatsen är en kvalitativ studie med deduktiv tillnärmning som rör temat styrelsearbete i non profit organisationer. Syftet är att få lyft fram de likheter och olikheter som finns mellan styrelsearbete i större, traditionella styrelser och det som återfinns i de små organisationerna på en lägre mikronivå. Genom denna jämförelse är förhoppningen att kunna lyfta fram betydningen av de kontextuella faktorer som omger styrelsen. Uppsatsen har utgått ifrån frågeställningen; ” Hur skiljer sig styrelsearbetet i non profit organisationer i hänsyn till existerande styrelsearbeteteori?” För att belysa frågeställningen genomförs studien som en casestudie vid fyra olika kooperativa förskolor. Till hjälp för att besvara uppsatsens frågeställning har det dels gjorts en grundlig teorigenomgång på existerande teori kring styrelsearbete innanför traditionella organisationer och non profit organisationer och dels omfattande intervjuer med daglig ledare samt en styrelsemedlem vid varje förskola. Både teorigenomgången och intervjuerna har tagit utgångspunkt i de tre teman styrelsens roller, relationen mellan daglig ledare och styrelsen samt styrelsens sammansättning. De empiriska fynd som kommit fram genom studien visar att det återfinns både likheter och olikheter mellan existerande styrelseteori och det styrelsearbete som återfinns i dessa fyra förskolor. Olikheterna har återfunnits även upp mot tidigare studier gjorda innanför non profit organisationer. Likheterna och olikheterna påträffas inom alla de tre teman som tagits fram för att spetsa frågeställningen. Nyckelord: non profit, styrelsearbete, styrelsens sammansättning, styrelsens roller, daglig ledareen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9810
dc.language.isosween_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleStyrelsearbete i non profit organisationer. Likheter och olikheter mellan styrelsearbete i non profit organisationer och existerande styrelsearbeteteori belyst genom en casestudie i kooperativa förskoloren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)