Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Odd-Birger
dc.contributor.authorJohansen, Stian
dc.date.accessioned2016-10-11T11:31:06Z
dc.date.available2016-10-11T11:31:06Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å beregne markedsverdien på egenkapitalen i XXL ASA. XXL ble opprettet i 2001 da de åpnet sin første butikk i Oslo i Norge. Siden den gang har XXL etablert til sammen 53 varehus i Norge, Sverige og Finland. Selskapet ble børsnotert i 2014. Selskapet har hatt en vekst i omsetningen på over 20% hvert av de siste fem årene. Det er derfor interessant å gjøre en verdivurdering av selskapet for å undersøke hvor mye vekst som er priset inn i aksjen. Problemstillingen for oppgaven er derfor følgende: Hva er verdien av egenkapitalen i XXL ASA, per 10.mai 2016? Denne forsøkes besvart ved å gjøre en fundamental verdsettelse av XXL. Datainnsamlingen til oppgaven består av dokumentstudier av årsrapporter, regnskap, selskapspresentasjoner og annen offentlig informasjon. Alle regnskap og annet tallmateriale er bearbeidet i Microsoft Excel. Det gjennomføres en regnskapsanalyse og en strategisk analyse, som danner grunnlaget for fremtidsprognosene. Verdien beregnes ved en ”fri kontantstrøm til totalkapitalen”-modell. Jeg har beregnet verdien av egenkapitalen i XXL til å være ca. 15,3 mrd. NOK, som tilsvarer en aksjepris på 111 NOK. Dette tilsvarer en pris som er ca. 15% høyere enn aksjekursen på verdsettingstidspunktet. Aksjen verdsettes også i en modell uten vekst fra 2017. Da verdsettes XXL til ca. 55 NOK pr. aksje, noe som viser at en stor del av prisingen i aksjemarkedet består av forventninger til fremtidig vekst. Det gjennomføres også en sensitivitetsanalyse for å estimere hvor sensitiv verdien er med tanke på avkastningskravet. Den viser at små endringer i avkastningskravet gir store utslag på verdien, som er normalt da XXL er et vekstselskap.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9815
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectXXL ASAen_US
dc.subjectSportsbransjenen_US
dc.subjectVerdivurderingen_US
dc.subjectVerdsettelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleFundamental verdivurdering av XXL ASA. En finansiell og strategisk analyseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record