Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin A.
dc.contributor.authorRosanoff, Fredrik Dimitrij
dc.date.accessioned2016-10-11T11:35:53Z
dc.date.available2016-10-11T11:35:53Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractTema for denne studien er førstelinjelederens handlingsrom. Førstelinjelederrollen er under endring og forskning viser at rollen har fått økt ansvar og betydning i organisasjoner. Jeg ønsker derfor å se nærmere på hvordan førstelinjelederne beskriver sitt handlingsrom innen banknæringen. Det er interessant å se nærmere på om rollen har fått større fleksibilitet i form av handlingsrom til å håndtere flere krav til rollen. I denne studien undersøkes dette ved å se på hvordan førstelinjeledere i bank beskriver sitt handlingsrom. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan beskriver førstelinjelederne ved personmarkedet i bank sitt handlingsrom? Studien er gjennomført som en kvalitativ analyse. Formålet er å beskrive hvordan førstelinjelederne tolket sitt handlingsrom. Datamaterialet er innsamlet gjennom dybdeintervju, hvor respondenter består av seks førstelinjeledere i personmarkedet i DNB. Funnene viser at førstelinjelederne i DNB opplever et begrenset handlingsrom. Dette beskrives gjennom flere mekanismer ved den formelle strukturen som styrer arbeidshverdagen. Førstelinjelederne forklarer en rolle med mange krav og forventinger, hvor de må utfylle flere funksjoner. Dette fører til stor arbeidsmengde. Likevel opplever ikke førstelinjelederne økt fleksibilitet ved rollen. Samtidig viser resultatene at handlingsrommet tolkes ulikt fra person til person. Dette tyder på at kravene til stillingen ikke opplevdes likt for alle førstelinjelederne. Dette er et interessant funn som viste at førstelinjelederne har evne til å tolke og tilpasse seg kravene og begrensningene som er satt av organisasjonen. Nøkkelord: Ledelse, førstelinjeleder, handlingsrom, banken_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9816
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleFørstelinjeleders handlingsrom. En studie av førstelinjelederens handlingsrom i banken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)