Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorRapp, Magnus Holter
dc.date.accessioned2016-10-11T11:45:49Z
dc.date.available2016-10-11T11:45:49Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractCoworking space er et konsept som er i stadig vekst. Et coworking space er et kontorfellesskap hvor små bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan utføre sitt arbeid i selskap med andre i samme situasjon. Konseptet bygger på antagelsen om at medlemmene vil skape et internt nettverk i kontorfellesskapet ved å bygge sosiale bånd seg imellom. Videre vil de benytte disse båndene for å få tilgang til de andre medlemmenes ressurser. For å kunne forstå hvordan et medlemskap i et coworking space kan ha positive effekter for en oppstartsbedrift, er det derfor nyttig å vite nøyaktig hvordan dette nettverket bidrar til at en medlemsbedrift får tilgang til de andre medlemmenes ressurser. På grunn av manglende teori angående coworking space har jeg tatt utgangspunkt i passende teorigrunnlag som er utviklet for bruk i forskning på forretningsinkubatorer. Videre har de teoretiske perspektivene knyttet til entreprenørskap, det ressursbaserte synet, ressurser, nettverk og sosiale bånd bidratt til å skape et teoretisk grunnlag for å belyse problemstillingen. Funnene i studien er utledet fra dybdeintervjuer av 12 entreprenører i oppstartsbedrifter som alle har kontor i et coworking space. Undersøkelsen bekrefter antagelsen om at tilgangen på ressurser kommer gjennom nettverket som består av de sosiale båndene som utvikles blant medlemmene av coworking spacet. Disse båndene utvikles på bakgrunn av mengden interaksjoner medlemmene har med hverandre. Videre vil typen ressurser som kan utveksles være betinget av styrken på båndene mellom aktørene. Hvis relasjonene er preget av sterke bånd vil utvekslingen ikke bare skje oftere, men den vil også kunne foregå raskere og tryggere. Disse båndene kan også føre til at medlemmene deler ressurser over flere nivåer. I tillegg viser funnene at medlemmenes eksisterende humane ressurser legger føringer på hvilke ressurser de behøver. Derfor kan det være variasjon i nytten hvert medlem har av medlemskapet i et coworking space. Studien viser også at ved å ha tilgang til en kollektiv ressursbase kan det gi medlemmene større potensial for vekst. Nøkkelord: Coworking space, ressurser, nettverk, sterke bånd, svake bånd, entreprenør, oppstartsbedrift.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9818
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleÅ jobbe sammen for seg selv. En studie av hvordan ressurser kan deles i et coworking spaceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)