Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorSivertsen, Cecilie Ann
dc.contributor.authorHolthe, Karina
dc.date.accessioned2016-10-11T11:51:41Z
dc.date.available2016-10-11T11:51:41Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er effektiv endringskommunikasjon i en kompleks endringsprosess. Inntreden av ny teknologi og digitalisering fører til at organisasjoner stadig må gjennom hurtige og komplekse endringsprosesser for å opprette sin konkurransekraft. Det er forsket mye på endringsprosesser og leders rolle for effektiv endringskommunikasjon, men det er derimot svært begrenset forskning på betydning av intranett for å kommunisere endring. Tilgang til digitale og interaktive løsninger gir nye muligheter for internkommunikasjon, og betydningen av bruk av intranett for å formidle endring er et fremtidsrettet tema som vil være viktig kunnskap med tanke på å designe endringsprosesser slik at man oppnår en optimal endringskommunikasjon. Problemstillingen «Hvordan oppnås effektiv endringskommunikasjon ved bruk av leder og intranett i et samspill?» er undersøkt gjennom å ta i bruk kvalitativ forskningsmetode, der vi har brukt SpareBank 1 Nord-Norge som case. Vi har innhentet datamateriale gjennom kvalitative intervju med 15 informanter innenfor fire organisatoriske nivåer i SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg har vi gjennomført dokumentanalyse av interne dokumenter fra SpareBank 1 Nord-Norge, samt analysert publisert kommunikasjon gjennom intranett fra mars 2015 til mai 2016. Våre funn viser at intranett er en primær driver for endringskommunikasjonen, noe som er et overraskende funn, og ikke i tråd med teoretiske antakelser som viser til at leder er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med å implementere endringer. Videre vil intranett alene ikke kunne oppnå effektiv endringskommunikasjon, men må fungere i et samspill med lederen. Der hvor intranett bidrar med generell informasjon, vil leder tre inn å utfylle denne kommunikasjonen med detaljer. Leders funksjon vil dermed være å sørge for at medarbeidere setter seg inn i saker som publiseres på intranett, for så bruke intranett til å fasilitere innhold til sin toveiskommunikasjon. Implikasjoner av funnene kan tilsi at bruk av intranett i å formidle endring vil endre leders rolle som endringsagent, hvor leder ubevisst endrer sin atferd når intranett avlaster leder med tanke på endringskommunikasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9819
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectOrganisasjonsendringen_US
dc.subjectEndringskommunikasjonen_US
dc.subjectInternkommunikasjonen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectIntranetten_US
dc.subjectDigitaliseringen_US
dc.subjectModerniseringen_US
dc.subjectEnterprise 2.0en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleEn modernisering av endringskommunikasjon? Hvordan oppnås effektiv endringskommunikasjon ved bruk av leder og intranett i et samspill?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record