Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Odd Birger
dc.contributor.authorAlbrigtsen, Marlen Isabell
dc.date.accessioned2016-10-11T13:44:03Z
dc.date.available2016-10-11T13:44:03Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractDagligvaremarkedet i Norge har endret seg kraftig de siste tiår, og per dags dato styres hele markedet i hovedsak av kun tre aktører. Konkurransen er hard og kjedene ser hele tiden etter muligheter for forbedring. Samtlige av de tre største kjedene bruker en kjedemodell som kan knyttes mot franchise, og det brukes da det har mange fordeler i forhold til andre modeller. Dermed er det også viktig at denne modellen brukes optimalt. Problemstillingen som skal studeres i denne studien er: «Baseres styringen i en franchisekjede seg på tillit eller mistillit?» For å finne ut av dette har jeg tatt utgangspunkt i prinsipal-agentteorien for å beskrive mistillit og forvalterteorien for å beskrive tillit. I tillegg vurderes dette opp mot teorien om kjedesamarbeidet franchise. Studien ser på til hvilken grad samarbeidet er basert på tillit og mistillit, og vurderer dette opp mot hva som oppfattes som optimalt ut fra utsagt i dataen. For å undersøke problemstillingen ble Coop Norge Handel AS sitt datterselskap Norsk Butikkdrift AS brukt som studieobjekt da de benytter franchise. Det ble benyttet kvalitativ metode i form av individuelle telefonintervjuer med syv individer i organisasjonen for å samle inn data til å besvare problemstillingen. Disse syv informantene var både franchisegivere og franchisetakere i Norsk Butikkdrift AS. Gjennom denne studien viser det seg at begge elementene er med i styringen av denne franchisekjeden. Samtidig er fokuset plassert på tillit, og styringselementene knyttet til mistillit brukes mer som en grunnmur for samarbeidet. Tillit er derfor en svært stor og viktig del av styringen da det gir mange ulike fordeler for begge parter i samarbeidet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9827
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901H
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.titleStyring i en franchisekjede. Basert på tillit eller mistillit?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record