Show simple item record

dc.contributor.advisorKristin, Woll
dc.contributor.authorMartinussen, Ingrid Kvist
dc.date.accessioned2016-10-11T13:57:39Z
dc.date.available2016-10-11T13:57:39Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractTema for denne studien er commitment og motivasjon, hvor det blir undersøkt hvordan motivasjon påvirker commitment blant ansatte i en attføringsbedrift. Dette er en bransje som preges av omstillinger på grunn av endrede rammeverk, en bransje som ikke er konkurransedyktig på lønn og som preges av høy turnover. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling: Hvordan motiveres ansatte til commitment i en attføringsbedrift som gjennomgår omstillinger? Tematikken blir belyst gjennom en kvalitativ metode utført med attføringsbedriften Tromsprodukt som case. Det ble gjennomført syv dybdeintervju og utvalget ble begrunnet med bestemte kriterier. For å undersøke motivasjons påvirkning på commitment er Meyer og Allens tre-komponentmodell, Deci og Ryans selvbestemmelsesteori og jobbkarakteristikkmodeller benyttet. Med bakgrunn i disse teoriene er det utledet tre forskningsspørsmål for dette studiet. Funn i studien tyder på at ansatte i Tromsprodukt har en commitment, som i hovedsak er affektiv. Denne forklares videre med at de ansatte er indre motivert. Indre motivasjon legger til grunn at de ansatte opplever autonomi og mottar anerkjennelse, føler seg kompetent og blir utfordret samt kjenner en tilhørighet i bedriften. Funnene tyder også på at det ikke er disse motivasjonkravene som forklarer deres commitment til bedriften. Det er en sammenheng med det å gjøre en jobb med mening og bedriften som utfører et viktig samfunnsoppdrag. Videre kommer det frem at ny ledelse er med på å forsterke oppdraget til bedriften og at det bidrar til å skape en commitment til Tromsprodukt som en helhetlig organisasjon. Med bakgrunn i at attføringsbransjen har de dårligste betalte lederne, får lønn også et merkbart fokus av de ansatte. Lønn får skylden for høy turnover og oppleves ikke som rettferdig. Dette gjør at lønn, som ikke er en motivasjonsfaktor i seg selv, er en trussel mot motivasjon og dermed en trussel mot commitment til bedriften. Dette er relevant siden bransjen er blitt konkurranseutsatt og nye aktører etablerer seg på markedet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9832
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleMotivasjons påvirkning på commitment. En studie av ansattes commitment til en attføringsbedriften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)