Show simple item record

dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorØstby, Kirsten Ravna
dc.date.accessioned2016-10-11T14:02:26Z
dc.date.available2016-10-11T14:02:26Z
dc.date.issued2016-06-08
dc.description.abstractTema for denne studien er kunnskap, noe som er viktig å ha et fokus på da organisasjoner er blitt mer kunnskapsintensive og behovet for å utnytte verdien av kunnskap er økende. Denne studien har den bioteknologiske og FoU-baserte klyngen Biotech North som case. Biotech North opererer i en kunnskapsintensiv bransje, noe som betyr at de er helt avhengig av ny ekstern kunnskap. I den bioteknologiske verden hvor endringer skjer raskt er det viktig å ha tilgang på kompetanse og kunnskap for å følge utviklingen og for å være konkurransedyktig. En ting er å tilgang på kunnskap, en annen er å ha evnen til å ta i bruk ny kunnskap. I denne studien er de sentrale begrepene i min problemstilling kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet. Ulike forskere har vist at absorberingskapasitet har en innvirkning på innovasjon, forretningsresultater, kunnskapsoverføring og læring. Kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet er begreper/fenomener som står i en avhengighet til hverandre. Dette leder til studiens problemstilling: Hvilke faktorer som påvirker kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet i en klynge? De fire faktorene er: (1) Tidligere kunnskap og individuelle ferdigheter, (2) organisasjonsstruktur og human resource management praksis, (3) eksterne partnere, og (4) sosial kapital. For å svare på problemstillingen ble casestudie anvendt, og seks informanter dybdeintervjuet. Funnene viste at alle fire faktorer anvendt i studien hadde en positiv påvirkning på kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9834
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleKunnskapens makt. Faktorer som påvirker kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet i en klyngeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)