Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.authorNygård, Ann-Heidi
dc.contributor.authorStrøm Kleven, Øyvind
dc.date.accessioned2016-10-11T14:06:04Z
dc.date.available2016-10-11T14:06:04Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.description.abstractAlle vindkraftverk er lovpålagt å fjerne anlegget etter endt konsesjonstid, samt tilbakeføre landskapet til naturlig tilstand så langt det er mulig. Fremtidige utgifter til fjerning og opprydding er pådratt ved å drive virksomhet, og skal etter sammenstillingsprinsippet kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Da vindkraft er en relativt ung bransje i Norge er imidlertid regnskapspraksisen uklar på dette punktet. Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan norske landbaserte vindkraftverk behandler fjerningsutgifter i årsregnskapet. Vi ønsker også å gi en anbefaling om hva beste praksis bør være. Målet er at den norske vindkraftbransjen skal utvikle en felles praksis vedrørende regnskapsmessig behandling av fjerningsutgifter. Studien er utarbeidet med bakgrunn i følgende problemstilling: Gis det tilstrekkelig informasjon om fjerningsforpliktelser i årsregnskapet i henhold til gjeldende lovgivning og god regnskapsskikk? Studien er utført som en tverrsnittsundersøkelse. Vi har analysert årsregnskapene til alle landbaserte vindkraftverk som var i normal drift i 2015. Dette utgjorde 19 selskap. Deretter gjennomførte vi en spørreundersøkelse på internett ved bruk av Questback. De samme 19 selskapene ble kontaktet via telefon eller e-post, og vi endte opp med svar fra 16 selskap. Resultatene fastslår at regnskapspraksisen er varierende når det kommer til behandling av fjerningsutgifter. Flertallet av selskapene har valgt å ikke gi noen informasjon om fjerningsforpliktelsen i årsregnskapet. Hovedårsaken synes å være en etablert forventning i bransjen om at fremtidig, potensiell skrapverdi/restverdi vil dekke fjerningsutgiften. Resultatene indikerer også at ulikt regnskapsspråk kan være en kilde til ulik praksis. Alle selskapene som oppga å legge IAS 16 til grunn ved behandling av fjerningsutgiftene, avsetter for forpliktelsen i balansen og gir god informasjon i noter. Studien konkluderer med at regnskapspraksisen ikke er tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovgivning og god regnskapsskikk. Vår anbefaling er at informasjon om forpliktelsen må komme frem, selv om det ikke er foretatt en avsetning i balansen. Informasjon om fjerningsutgiftene er nødvendig for å gi et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling, eiendeler og gjeld. Uavhengig av selskapets størrelse eller valg av regnskapsspråk er informasjonen av betydning for brukerne av årsregnskapet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9835
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectØkonomi og administrasjonen_US
dc.subjectRegnskapen_US
dc.titleBlåser norske vindkraftverk i fjerningsutgifter? En analyse av regnskapsmessig behandling av fjerningsutgifter i landbaserte vindkraftverken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record