Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorElvestad, Hildegunn
dc.date.accessioned2016-10-25T14:01:34Z
dc.date.available2016-10-25T14:01:34Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDet er i avbrytelsene det skjer ledelse! Dette er tittelen på siste kapittel i denne oppgaven, og en viktig oppdagelse som ble gjort under observasjonene av to fagledere i barneskolen. Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen; «er faglederen en pedagogisk leder eller en administrator med ledertittel?». Forskningen som oppgaven er basert på er i utgangspunktet kvalitativ, og ved siden av observasjon er også metodene intervju og spørreundersøkelse benyttet. Empirien er analysert og drøftet med utgangspunkt i aktuell teori skrevet om pedagogisk ledelse og andre relevante emner. Robinsons modell med dimensjoner og ferdigheter for god, elevsentrert ledelse (Robinson 2014, s. 26), og Irgens utviklingshjul for lærere (Irgens 2010, s. 136), er spesielt sentrale i analysen og drøftingen. Teori og funn i empiri synes å vise at skillet mellom administrasjon og ledelse ofte kan være flytende, og at en ikke kan bedrive ledelse uten også å administrere. Videre, som innledningen av sammendraget peker på, kan det synes som om at selv om faglederen oppfatter de stadige avbrytelsene lærere og øvrige ansatte gjør som forstyrrende avbrytelser, er det her den viktigste ledelsen skjer. Det er nettopp i avbrytelsene at faglederen møter sine ansatte der de behøver en leder, og her har faglederen anledning å bygge tillitsrelasjoner, anvende relevant kunnskap, etablere mål og forventninger, løse komplekse problemer, lede lærernes læring og utvikling, og andre viktige elementer som kjennetegner god pedagogisk ledelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9887
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectUtdanningsledelseen_US
dc.subjectMellomlederen i grunnskolenen_US
dc.subjectFaglederen_US
dc.subjectAdministrasjon og ledelseen_US
dc.subjectpedagogisk lederen_US
dc.subjectmellomlederen_US
dc.titleMellomlederen innimellom. En oppgave om faglederen i barneskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)