Show simple item record

dc.contributor.advisorFlemmen, Anne Britt
dc.contributor.authorJacobsen, Hilde Jørnsdatter
dc.date.accessioned2016-10-26T09:08:11Z
dc.date.available2016-10-26T09:08:11Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.description.abstractOppgavens tema handler i all hovedsak om hvordan mennesker med en spesifikk kjønnsidentitetstematikk opplever møtet med samfunnet og andre mennesker. Jeg har dermed fått anledning til å se nærmere på funksjonen til det binære kjønnssystemet i samfunnet vårt, og i hvilken grad det begrenser levevilkår og livskvalitet hos mennesker med en spesifikk kjønnsidentitetstematikk. Oppgavens problemstilling handler derfor om hvordan mennesker med en spesifikk kjønnsidentitetstematikk opplever sin situasjon med fokus på tidlige erfaringer med utfordringer i barnehage og skole, og hvorvidt at de opplever at de blir anerkjent som fullverdige samfunnsborgere med like rettigheter og lik mulighet for deltakelse, eller om og hvordan de institusjonelle normene har en begrensende funksjon når det kommer til levevilkår. Det teoretiske utgangspunktet er forankret i Meads teori om sosial interaksjon, Garfinkels etnometodologiske perspektiv, og Frasers teori om anerkjennelse som hun presenterer i artikkelen Rethinking Recognition. Jeg har anvendt en kvalitativ tilnærming til forskningen og har dermed utført fire dybdeintervjuer med mennesker som har fått tildelt diagnosen F64.0 Transseksualisme. Etter å ha analysert fortellingene deres ved hjelp av fenomenologisk metode og tematisk analyse fikk jeg et resultat som til dels var som forventet; noen institusjonelle strukturer i samfunnet vårt har en begrensende effekt på levevilkår og livskvalitet til mennesker med en spesifikk kjønnsidentitetstematikk. Informantenes negative ladete møter med sosial samhandling påvirket dem ikke i så stor grad som jeg forventet. De opplevde som regel å bli anerkjent og respektert for den de er.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9899
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleMed rom for alle. Tokjønnsmodellen - en faktor som bidrar til ekskludering?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record