Show simple item record

dc.contributor.advisorFurberg, Anne-Sofie
dc.contributor.authorDanielsen, Kjersti
dc.date.accessioned2016-11-07T08:51:58Z
dc.date.available2016-11-07T08:51:58Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.description.abstractRecently it has been suggested that the chronic inflammatory disease psoriasis is more than skin deep, as it has been associated with several comorbid conditions, including diabetes and cardiovascular disease. Increasing prevalence of psoriasis has been observed, possibly due to changes in lifestyle. Within the population-based Tromsø study cohort, we found an increase in the self-reported prevalence of psoriasis over the past 30 years among adults above age 29; with more than doubled odds of psoriasis reported in 2007-08 as compared with 1979-80, independent of the investigated birth cohort and population ageing. The lifetime prevalence of psoriasis was 11% among adults in the 2007-08 survey. Overweight above a threshold of body mass index (BMI) 27-28 kg/m2 increased the psoriasis risk by 32-41% in 7-13 years follow-up in both genders combined, with even higher risk of 62-71% among overweight and obese non-smokers. Adult weight-gain led to up to 90% increased risk of psoriasis development from age 45. Smoking almost doubled the risk of psoriasis. The cumulative effect from smoking and obesity on psoriasis development may explain some of the increase in psoriasis observed in our study and in comparable populations. When investigating the association between psoriasis and the metabolic syndrome, 32% of psoriatics versus 24% of the reference population met the criteria for the metabolic syndrome. Men with psoriasis had a stable 35% increased odds of metabolic syndrome compared to persons without psoriasis, while young women with psoriasis displayed a four times increased odds of developing the metabolic syndrome. We observed a dose-response relationship between the severity of psoriasis and the odds of abdominal overweight in women. Further studies to evaluate the potential benefit from screening for the metabolic syndrome in patients with psoriasis are warranted.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractDen overordnede målsetningen for doktorgradsavhandlingen «Psoriasis, overweight and metabolic syndrome», basert på data fra Tromsøundersøkelsen, var å studere trender i forekomst av psoriasis fra 1979 til 2008, samt å undersøke hvorvidt overvekt, vektøkning og overvekt i kombinasjon med røyking øker risikoen for å utvikle psoriasis hos menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Videre undersøkte vi hvorvidt personer med psoriasis har økt risiko for metabolsk syndrom, som er knyttet til utvikling av diabetes og hjertekar-sykdom. Vi fant 2,5 ganger økt risiko for psoriasis blant menn og kvinner over en 30-årsperiode fra 1979 i tråd med rapporter fra andre land. I Tromsø 6 (2007-08) rapporterte en av ti deltakere å ha hatt psoriasis-utslett i løpet av livet, noe som er den høyeste forekomsten på verdensbasis. Overvekt og vektøkning som voksen økte risikoen for å utvikle psoriasis med opptil 90%. Vi observerte at de som både var overvektige og røykte hadde 2,5 ganger større risiko for å få psoriasis sammenlignet med normalvektige ikke-røykere. Den samlede effekten av overvekt og røyking kan muligens forklare noe av stigningen i psoriasisforekomst. Psoriatikere hadde betydelig økt forekomst av metabolsk syndrom, spesielt uttalt hos yngre kvinner med psoriasis, som hadde en fire ganger økt risiko sammenlignet med kvinner uten psoriasis. Abdominal overvekt var den hovedkomponenten som bidro sterkest til den høye forekomsten av metabolsk syndrom hos unge kvinner med psoriasis. Våre funn støtter at screening for metabolsk syndrom blant psoriatikere i en generell befolkning bør vurderes for å forebygge senere diabetes og hjertekarsykdom.en_US
dc.description.sponsorshipThe Northern Norway Regional Health Authorities have provided the grant for my research project (Medical Research Program #SFP-870-09), as well as a grant from Arne Klem’s fund for Norwegian dermatologists, 2008.en_US
dc.description<br>Paper I and II of this thesis are not available in Munin<br> Paper I: Danielsen, K., Olsen, A. O., Wilsgaard, T., Furberg, A.-S.: "Is the prevalence of psoriasis increasing? A 30 year follow-up of a population-based cohort". Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1111/bjd.12230> British Journal of Dermatology 2013 June</a><br> Paper II: Danielsen, K., Wilsgaard, T., Olsen, A. O., Furberg, A.-S.: "Overweight and weight gain influence psoriasis development in a population-based cohort". (Manuscript). Published version available in <a href=http://dx.doi.org/10.2340/00015555-2530> Acta Derm Venereol. 2016, Sep 7. </a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9938
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9221
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie; 149
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titlePsoriasis, overweight and metabolic syndrome. The Tromsø Studyen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record