Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helen Sørensen
dc.contributor.authorSandmo, Jan-Tore Forelvmo
dc.date.accessioned2016-12-13T08:28:33Z
dc.date.available2016-12-13T08:28:33Z
dc.date.issued2016-09-05
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker effektivitets- og produktivitetsutviklingen over tid i utsalgene til AS Vinmonopolet. Undersøkelsen er gjort på 248 sammenliknbare butikker for perioden 2013–2015. Studien er en totrinnsanalyse. I første trinn gjennomføres effektivitets- og produktivitetsberegninger for butikkene. Dette gjøres for hvert av årene ved hjelp av dataomhyllingsanalyser. For den totale produktivitetsutviklingen er Malmquists produktivitetsindeks kommet til anvendelse. I andre trinn benyttes statistiske analysemetoder for å finne forklaringer på resultatet av dataomhyllingsanalysen og produktivitetsutviklingen. Asymptotiske tester sammenlikner små og store butikker, og om det er forskjell i kapasitetsutnyttelsen mellom disse. Til sist kommer regresjonsanalyse til anvendelse for å forsøke å finne forklarende faktorer til forskjell i effektivitetsscorene. I modellen inngår variablene varekostnad, driftskostnad uten husleie, årlig timeforbruk, antall solgte liter og antall salg. Resultatene viser at det er en forskjell i effektivitet mellom små og store butikker, der de største butikkene er de mest effektive. Dette gjelder både under forutsetning om konstant og variabelt skalautbytte. Produktivitetsindeksen påviser en fremgang i perioden 2013–2014, en tilbakegang i perioden 2014–2015, og en samlet, liten tilbakegang over perioden 2013–2015. Det påvises ingen klare forhold som påvirker effektivitetstallene utover størrelse på butikker. Beregningene i analysen er gjennomført ved bruk av programvaren R (versjon 2.15.3) med tilleggspakkene «Benchmarking» og «FEAR», samt Microsoft Office Excel 2016 med tilleggspakken «Dataanalyse». Nøkkelord: benchmarking, dataomhyllingsanalyse, Malmquist, effektivitet, produktivitetsutvikling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10024
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.title«Better safe than sober». En ikke-parametrisk og statistisk totrinnsanalyse av kjededriften i AS Vinmonopoleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record