Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeimly, Finn Steinar
dc.contributor.advisorDreyer, Bent
dc.contributor.authorSnarby, Aksel
dc.date.accessioned2016-12-13T08:30:21Z
dc.date.available2016-12-13T08:30:21Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.description.abstractNorsk filet av hvitfisk blir sett på som en næring i sammenhengende krise. Filetindustrien har stort press på seg og er preget av konkurser og røde regnskapstall. Hard konkurranse om knappe ressurser, og stor usikkerhet vedrørende fangsten er noen av kjennetegnene ved bransjen. Til tross for dette, er det aktører som overlever og presterer godt sammenlignet med resten av populasjonen. Med utgangspunkt i lønnsomhet som avgjørende faktor for å overleve i turbulente omgivelser har det blitt gjennomført regnskapsanalyser for å skille prestasjonen til de ulike aktørene. Funnene i studien viser at det i løpet av tidsperioden 2003-2014 var bedrifter som konsekvent leverte økonomiske resultater over gjennomsnittet av populasjonen. Disse bedriftene har det litteraturen omtaler som konkurransemessige fortrinn. Undersøkelsen analyserer en casebedrift som presterte bedre enn gjennomsnittet av populasjonen. Funnene fra studien indikerer at casebedriften presterte best fram til et skifte i 2012. Dermed ble studien delt inn i to perioder. Fra 2003-2011 hvor casebedriften hadde høyere avkastningsgrad enn gjennomsnittet av resterende populasjon, og 2012-2014 hvor prestasjonene var varierende. Egenskaper for å opprettholde og skape høyere avkastning viste seg å være stabil tilgang på råstoff og teknologiske nyvinninger som senker produksjonskostnadene. De varige konkurransefortrinnene casebedriften hadde i starten av regnskapsperioden har forvitret over tid, som har medført til svakere prestasjon og dermed også lavere lønnsomhet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10026
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectlønnsomheten_US
dc.subjectregnskapsanalyseen_US
dc.subjectbenchmarkingen_US
dc.subjectfiletindustrienen_US
dc.subjectkonkurransefortrinnen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleLønnsomhet i hvitfisknæringen. Hvordan klarer bedrifter å overleve og prestere godt over tid i bransjer preget av turbulente omgivelser?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel