Show simple item record

dc.contributor.advisorTerum, Jens Andreas
dc.contributor.authorKrogsæter, Stig
dc.date.accessioned2016-12-13T10:07:58Z
dc.date.available2016-12-13T10:07:58Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.description.abstractI denne oppgaven gjør jeg en komparativ dokumentanalyse av Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Petroleumstilsynet (Ptil). Den undersøker hvordan rekke granskingsdilemmaer påvirker granskinger, ved å forklare hvordan disse dilemmaene påvirker granskingenes læringspotensial. Dilemmaene knytter seg til granskingenes mandat, metodikk og forklaringsmodell, uavhengighet, forebyggingstiltak samt gjennomslagskraft. En av hovedårsakene til at man gransker ulykker er for å kunne identifisere risikoreduserende tiltak og forhindre at ulykker skjer igjen. Hvor godt en gransking kan sies å kunne identifisere og gjøre noe med disse kaller jeg læringspotensial. For å undersøke hvordan dilemmaene påvirker granskingene, har jeg sett på hvordan forskjellig mandat og metode skaper forskjeller i granskingsfokus. Videre har jeg undersøkt hvordan skyld og straffeforfølgelse kan skape dilemmaer for granskingene. Mine funn viser at forskjeller i mandat og metode ikke er det avgjørende for granskingsrapportenes form. Forskjellene i mandat og metode har derimot både positive og negative effekter når man gjør en sammenligning. Ingen av granskingene kan sies å søke etter menneskelige feil, som er bra for granskingenes læringspotensial av flere årsaker. Den største forklaringen på SHT og Ptils forskjeller kan forklares med SHTs kommisjonsrolle og Ptils tilsynsrolle. Dette har en del påvirkninger for granskingenes funn, og muligens granskingenes fokus. Forskjellene i kommisjonsrollen og tilsynsrollen påvirker også deres mandat og metode.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10034
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.titleGranskingsdilemmaer i tilsyn og kommisjon. En komparativ dokumentanalyse av Statens havarikommisjon for transport og Petroleumstilsyneten_US
dc.typeForelesningen_US
dc.typeLectureen_US
dc.typeManuskriptno
dc.typePreprinten_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record