Show simple item record

dc.contributor.authorSandaunet, Anne Grete
dc.contributor.authorSalamonsen, Anita
dc.date.accessioned2017-01-03T11:58:00Z
dc.date.available2017-01-03T11:58:00Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstract<b>Bakgrunn:</b> Lightning Process (LP) er en kursbasert treningsmetode som er under debatt når det gjelder behandling av CFS/ME.<br> <b>Hensikt:</b> Denne kvalitative studien har som mål å styrke kunnskapen om CFS/ME-pasienters ulike erfaringer med LP.<br> <b>Metode:</b> Studien undersøker hva som skiller beskrivelsene til to pasientgrupper som hadde ulike erfaringer med metoden. Den ene gruppen erfarte at LP virket positivt på deres tilstand, mens den andre erfarte at metoden ikke virket eller virket negativt. Analysen er basert på beskrivelsene til 22 informanter der 13 fortalte om en positiv virkning og ni om ingen eller negativ virkning. Erfaringene ble formidlet fra ti til 26 måneder etter avsluttet kurs.<br> <b>Resultater:</b> Studien har identifisert tre forhold som skiller beskrivelsene til informantene i de to gruppene: (a) responsen på teorigrunnlag og de grunnleggende prinsipper i LP, (b) erfaringer med kursledelsen og (c) kroppens respons på LP.<br> <b>Konklusjon:</b> Materialet reiser flere problemstillinger for det videre arbeidet med å forstå CFS/ ME-pasienters ulike erfaringer med LP. Det argumenteres for at det spesielt er behov for å rette oppmerksomheten mot kommunikasjonen mellom kursleder og kursdeltaker.en_US
dc.identifier.citationSykepleien Forskning 2012, 7(3):262-268en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 984767
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10088
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9245
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbund (Norwegian Nurses League)en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectpasienten_US
dc.subjectalternativ behandlingen_US
dc.subjectkvalitativ studieen_US
dc.titleCFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Processen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record