Show simple item record

dc.contributor.advisorAslaksen, Per Matti
dc.contributor.advisorFagerlund, Asbjørn Johansen
dc.contributor.authorIversen, Maria
dc.date.accessioned2015-09-15T05:07:20Z
dc.date.accessioned2017-01-09T11:41:32Z
dc.date.available2017-01-09T11:41:32Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.description.abstractDenne studien undersøkte sammenhengen mellom vær og smerte hos pasienter med fibromyalgi. Deltakerne bestod av 47 pasienter (44 kvinner og 3 menn) med fibromyalgidiagnose, som alle var bosatte i Tromsøregionen. Deltakerne rapporterte sitt smertenivå, smerteubehag, grad av uro og nervøsitet tre ganger daglig i en periode på 30 dager. All data ble samlet inn via SMS. Samtidig ble meteorologisk data innhentet fra Meteorologisk Institutt i Tromsø. Med bakgrunn i disse data ble sammenhengen mellom henholdsvis smerteintensitet og smerteubehag og henholdsvis temperatur, relativ luftfuktighet og barometrisk lufttrykk undersøkt. Variabelen «uro» ble tatt med i analysene for å kontrollere for at eventuelle sammenhenger mellom smerter og vær ikke skyldtes deltakernes grad av emosjonell belastning. Med bakgrunn i funn fra tidligere forskning var min hypotese at det eksisterte ingen eller svake sammenhenger mellom smerte og vær. Det ble funnet (a) en svak, men signifikant, positiv sammenheng mellom relativ luftfuktighet og henholdsvis smerteintensitet og –ubehag, (b) en svak, men signifikant, negativ sammenheng mellom barometrisk lufttrykk og henholdsvis smerteintensitet og –ubehag. Begge disse sammenhengene var imidlertid for små til at de har klinisk signifikans. Videre ble det funnet (c) ingen signifikant sammenheng mellom temperatur og smerte. Resultatene antyder at det mange fibromyalgipasienter opplever som en klar påvirkning av været på smerter i virkeligheten ikke eksisterer eller er svak. Funnene kan imidlertid også være uttrykk for at disse pasientene påvirkes svært ulikt av vær, eller i ulik grad. Ny kunnskap om forholdet mellom vær og smerter ved fibromyalgi kan styrke behandlingstilbudet til fibromyalgipasienter. Funn fra denne studien kan potensielt bidra til økt kunnskap om dette forholdet. Nøkkelord: fibromyalgi, smerte, vær, klima, meteorologi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10106
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9254
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.titleSammenhengen mellom klima og smerter ved fibromyalgien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record