Show simple item record

dc.contributor.advisorGrowen, Ulf Mack
dc.contributor.authorPedersen, Bjørn Christian
dc.contributor.authorØye, Bjørnar
dc.date.accessioned2007-06-13T11:14:12Z
dc.date.available2007-06-13T11:14:12Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractDenne oppgaven har fokus på intellektuell kapital og hvordan man kan lede denne type ressurser. Intellektuell kapital er et omfattende fagområde som ikke er ferdig utviklet. I denne oppgaven skal vi gjennomføre intervjuer med to selskaper, og sette fokus på hva de forstår med intellektuell kapital. Studien bygger ellers på sekundærlitteratur, som har hjulpet oss med å få et innblikk i hva intellektuell kapital og ledelse av denne innebærer. Det finnes ikke noen entydig definisjon av intellektuell kapital, men det blir ofte omtalt som de uhåndgripelige eiendelene i en bedrift. Dette kan blant annet være merkevare, patenter, kompetanse, prosesser,, systemer og relasjoner. Det vanligste er å splitte intellektuell kapital inn i faktorer som humankapital, strukturkapital og relasjonskapital. I tillegg er det mange som gjør innovasjoner til en del av denne kapitalen. Verdisetting av intellektuell kapital er litt diffus, om man tar utgangspunkt i at verdien er forskjellen mellom markedsverdi og finansiell verdi. Det var imidlertid forskjellen i disse verdiene som på 1990-tallet gjorde at fagområdet intellektuell kapital begynte å utvikle seg. Norske Finansanalytikeres Forening har også utarbeidet retningslinjer for fremtidig, frivillig rapportering av tilleggsinformasjon. Noe av bakgrunnen for dette var at man var enige om at regnskapsmodellen ikke reflekterte den reelle verdiskapningen i en bedrift godt nok. For å kunne lede noe må det kunne måles, og dette gjelder også for intellektuell kapital. Medarbeidertilfredshet, lojalitet, humankapitalindeks og antall ansatte med lengre utdanning er faktorer som kan måles, og som kan hjelpe ledelsen i å utvikle fremtidsrettede strategier. Vi har gjort intervjuer med et nasjonalt forsikringsselskap, og et advokatfirma som er stort i nordnorsk sammenheng. Man kan si at begge er såkaldte kunnskapsbedrifter, i og med at de er avhengige av den kompetansen de har i bedriften. Den viktigste ressursen i slike selskaper er humankapitaen. Vi er kommet frem til at begge bedriftene leder sin intellektuelle kapital hensiktsmessig ut fra deres situasjon. Intellektuell kapital er forskjellig fra selskap til selskap, og det blir i et slikt henseende viktig å bli bevisst på hva som utgjør de kritiske ressursene til hvert enkelt selskap.en
dc.format.extent538497 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1020
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_773
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjecthumankapitalen
dc.subjectstrukturkapitalen
dc.subjectrelasjonskapitalen
dc.subjectintellektuell kapitalen
dc.subjectledelseen
dc.titleLedelse av intellektuell kapitalen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record