Show simple item record

dc.contributor.advisorSkallerud, Kåre
dc.contributor.authorSætre, Nils Jarle
dc.date.accessioned2017-02-15T08:44:22Z
dc.date.available2017-02-15T08:44:22Z
dc.date.issued2016-12-02
dc.description.abstractMasteroppgaven skal se nærmere på hvordan noen av mekanismene på sosiale medier fungerer i et merkevaresamfunn, og hva det fører med seg når det kommer til merkevaren. De siste årene har det dukket opp mange medlemssider dedikert til bestemte merkevarer. Tesla Owners Club Norway (TOCN) på Facebook er en slik side. Teoretisk sett ser oppgaven på flere områder. Sentrale tema er merkevaresamfunn, engasjement, identitet, tilfredshet, lojalitet og vareprat. Første del av problemstillingen skal se på om engasjement i TOCN gjør noe med identiteten til medlemmene. Det er også interessant å se hva dette har å si for merket Tesla. Andre del av problemstillingen ser på sammenhengen mellom identitet og de tre variablene «tilfredshet», «lojalitet» og «vareprat». Det har blitt brukt et kvantitativ undersøkelsesopplegg og respondentene svarte via en webbasert undersøkelse. Det ble opprettet syv hypoteser, der analysen ga positive resultater på fem av dem. Forskningen viser at engasjement i form av å hjelpe andre og tilknytning fører til at medlemmene identifiserer seg med merkevaresamfunnet. Undersøkelsen kom også frem til at dersom man identifiserer seg med et merkevaresamfunn, så fører dette til økt tilfredshet, lojalitet og vareprat for merkevaren. Basert på funnene i oppgaven foreslår jeg at TOCN legger til rette for lokale møter hvor medlemmene kommer med råd og innspill, noe som vil også gi en sterkere tilknytning til hverandre og merkevaresamfunnet. I tillegg bør de på hjemmesiden lage en egen fane for mange av de spørsmålene og svarene som kommer på Facebook-siden, slik denne informasjonen er lettere tilgjengelig. Tesla bør ha som markedsstrategi å bidra mer inn mot merkevaresamfunn som TOCN, for å skape enda tettere bånd til både eksisterende og potensielle kunder. Nyheter om biler, hardware, software osv. bør deles på slike samfunn i samme øyeblikk som de slippes fra selskapet. Dessuten bør Tesla servere merkevaresamfunnene eksklusive nyheter og videoer, for dette vil gi mer tilfredse medlemmer, øke lojaliteten og ikke minst skape en økt positiv vareprat for et merke som ikke driver med tradisjonell markedsføring. Nøkkelord: Tesla, merkevaresamfunn, sosiale medier, Facebook, merkeengasjement, merkeidentitet, merketilfredshet, merkelojalitet og vareprat.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10293
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleMerkevaresamfunn på sosiale medier. En studie av engasjement og identitet i sosiale medier og hvordan det påvirker merket Teslaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)