Show simple item record

dc.contributor.advisorHeen, Knut
dc.contributor.advisorWassmann, Paul
dc.contributor.authorKræmer, Frank
dc.date.accessioned2007-06-15T07:19:44Z
dc.date.available2007-06-15T07:19:44Z
dc.date.issued2007-06-13
dc.description.abstractABSTRAKT: Det forventes en stigning i den globale gjennomsnittstemperaturen frem til år 2050, hovedsakelig som følge av økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren. Temperatureffekten vil vise seg sterkere ved høyere breddegrader enn ved de lave og vil også påvirke temperaturen i havet. Dette kommer til å vise seg i den globale økonomien på forskjellige nivåer. For Nord-Norge som region har denne effekten blitt belyst gjennom å se på hvordan biomassen av norsk arktisk torsk (Gadus morhua L.) vil kunne påvirkes og resultere i endrede fangster. Dette vil føre til et skifte i tilførselen av råstoff til fiskeforedlingsbedriftene i landsdelen. I tillegg vil dette forplante seg til alle de sektorene i regionens økonomi som har små og store produksjonskoblinger til denne industrien. Gjennom tre scenarier med 0, 1 og 2 ˚C økning i havtemperaturen har forskjellige utfall i biomassen, via verdi av ilandført fangst, blitt behandlet i et etterspørselsdrevet kryssløpsregnskap. Her har sysselsettingsvirkningen vært et måltall for hvordan den endrede råstoffsituasjonen har gitt ringvirkninger i regionens økonomi gjennom type I og type II -multiplikatorer. Ved ingen endring i temperatur i 2050, i forhold til referanseåret 1997, ga sluttetterspørselen heller ingen endring i antall sysselsatte i regionen. Baselinescenariet viser derfor at antall sysselsatte i regionen som et direkte og indirekte følge av ilandføringsmengden forble som i 1997 på 10 470. Inkluderes også de induserte virkningene så gir dette 14 921 sysselsatte. Ved en økning i havtemperatur på 1 ˚C i 2050 vil antall sysselsatte økonomien være på henholdsvis 12 040 og 17 159 som følge av den endrede ilandføringsmengden. Økningen i havtemperaturen på 2 ˚C førte til nedgang i den ilandførte fangsten på grunn av en betydelig utvandring av torskebestanden. Nedgangen på henholdsvis 1 570 og 2 548 for type I- og type II -forholdene viser at man i 2050 ser 9 592 sysselsatte, og 14 439 om man også tar med den induserte virkningen dette fører med seg. Sammenlignet med regionens totalt 189 636 sysselsatte (1987) viser disse variasjonene til en betydelig endring i antall sysselsatte.en
dc.description.abstractABSTRACT: The mean global temperature is expected to rise by the year 2050, mainly because of the increased amounts of greenhouse gasses emitted to the atmosphere. The changing temperature will appear unevenly. Higher latitudes will experience greater temperature changes than the lower, whereas the same is expected to become evident in the sea temperature. This fact is likely to affect the world economy of different magnitudes. For the region of Northern-Norway, the consequences have been brought into focus by examining how this influences the biomass of the North-East Arctic cod (Gadus morhua L.), resulting in changing catches. This is going to alter the supply of raw-fish utilized in the regions fish processing industry. Different impacts are also to be seen in the industries that have diverse interlinkages to this sector. From three scenarios, where sea temperature is increased by respectively 0, 1 and 2 ˚C, different outcomes of total catches has been processed in a final demand driven input-output analysis, by computing employment multipliers. These multipliers are going to show the extended outcome caused by the different changes in raw-fish supply by investigating the direct, indirect and the induced effects in the economy. With no temperature change in 2050, compared to the baseline in 1997, the final demand didn’t generate any alteration of jobs in the region. Therefore the baseline scenario only shows the number of employees as it was in 1997, 10 470 jobs, resulting from the direct and the indirect effects. Also including the induced effects the outcome is 14921 jobs. As the temperature raised 1 ˚C in scenario 2, the number of employees ended at respectively 12 040 and 17 159, as the result from increased access in raw-fish. The rise in sea temperature of 2 ˚C resulted in a decreased access in Norwegian waters because of considerable emigration of the fish stock. This led to a reduction in the available jobs, corresponding to respectively 8 899 and 12 683 if the induced effects are included. Compared to the total of 189 636 employees (1987) in the region, these shifts represent considerable changes in the workforce.en
dc.format.extent2484724 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1034
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_705
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en
dc.subjectNord-Norgeen
dc.subjectkryssløpsanalyseen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectsysselsettingen
dc.subjectklimaen
dc.titleEn fremtidig klimaendring - Virkninger på fiskeindustri og økonomi i Nord-Norge. Et tverrfaglig biologisk/økonomisk studium med hovedvekt på samfunnsøkonomien
dc.typeMastergradsoppgaveen
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record