Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNerskogen, Even
dc.contributor.authorGjørv, Kristin Elisabeth Myrvang
dc.date.accessioned2017-03-22T07:35:25Z
dc.date.available2017-03-22T07:35:25Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractNorsk petroleumsindustri er under mye press på miljøfronten. Økte krav fra interessenter så vel som miljølovgivning fører til at alle virksomheter i petroleumssektoren må ta økt hensyn til livssyklusen til produktene sine, i tillegg til miljøpåvirkning i selve produksjonen. Dette reflekteres blant annet i hvordan norske bedrifter utviser samfunnsansvar, og en populær strategi er sertifisering og rapportering gjennom aktiv bruk av miljøstyringssystemer og miljøsertifikater. Denne oppgaven undersøker hvorfor og hvordan miljøstyringssystemet ISO 14001 implementeres i organisasjoner, nærmere bestemt i en leverandørbedrift i oljesektoren i Norge. I tillegg analyseres tidligere lignende undersøkelser. Det er en delvis deskriptiv oppgave, som ser på hva slags motiver bedriftene legger til grunn og hvorvidt implementeringen har omfattende eller praktisk betydning for organisasjonen. Jeg diskuterer også hvorvidt motivasjonen kan spores i resultatet av implementeringen. Funnene viser at eksternt press fra operatørbedriftene og andre interessenter er hovedgrunnen til implementering. Ambisjonsnivået og ressursbruken er viktigere for resultatene enn motivasjonen, og det argumenteres at en symbolsk motivasjonsfaktor for implementering ikke alltid trenger å føre til et symbolsk resultat. Om presset er sterkt nok kan det føre til en økt indre motivasjon til å gjennomføre det, og videre til en substansiell implementering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10815
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleImplementering av ISO 14001. Substansiell eller symbolsk motivasjon i petroleumsbransjen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel