Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnå, Hilde
dc.contributor.authorGade-Lundlie, Eivind
dc.date.accessioned2017-03-22T13:36:17Z
dc.date.available2017-03-22T13:36:17Z
dc.date.issued2016-11-15
dc.description.abstractSammendrag Tema for denne mastergradsoppgaven er organisasjonsformer for kommunale havnevirksomheter i Finnmark fylke. Studien forsøker å forklare valg av organisasjonsform for 3 utvalgte havner med instrumentell, institusjonell og ny-institusjonell teoretisk tilnærming, samt å analysere hvorledes organisasjonsstruktur og mål utøves som styringsverktøy i de utvalgte havnene. Havnene er representative for kommunal virksomhet som ved siden av forvaltningsoppgaver, har stort innslag av forretningsmessig aktivitet og tilbyr tjenester i konkurranseutsatte markeder. De utvalgte havnene i undersøkelsen representerer de organisasjonsformene som i praksis står til rådighet for organisering av kommunal havnevirksomheter med forvaltningsoppgaver. Undersøkelsen har hatt en kvalitativ metode med intensivt design og legger til rette for sammenlikning mellom de utvalgte undersøkelsesobjektene. De teoretiske perspektivene representerer ulike forklaringsmodeller på kommunenes valg av organisasjonsform. Motivene for valg av organisasjonsform finner støtte i alle tre perspektivene. Undersøkelsen beskriver hvorledes organisasjonsstruktur og mål brukes som styringsverktøy, og påpeker forskjeller som kan tilskrives instrumentelle, institusjonelle og ny-institusjonelle forhold. Det er ikke mulig å generalisere basert på denne undersøkelsen. Likevel er svarene fra undersøkelsen interessant både ut fra praktiske og teoretiske forhold. For havneforvaltningen kan opplysningene gi verdifull kunnskap i forbindelse med organisasjonsutvikling. Nøkkelord: Fristilling, organisering, kommunal forretningsvirksomhet, mål- og resultatstyring, havn, interkommunale selskap, foretak.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10838
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleOrganisering av kommunal havnevirksomhet. En studie av tre havnevirksomheter i Finnmarken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)