Show simple item record

dc.contributor.advisorNordahl-Pedersen, Hilde
dc.contributor.authorBøe, Lisbeth Paulsen
dc.date.accessioned2017-04-06T13:15:39Z
dc.date.available2017-04-06T13:15:39Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractLivet som gründer og småbedriftsleder kan være utfordrende, og så mange som to tredeler gir seg i løpet av de første fem årene (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Bakgrunnen for denne studien er en antakelse om at det ikke bare er manglende økonomiske resultater som er årsaken til denne statistikken, men at også gründerens/lederens egenmotivasjon har betydning for bedriftens sjanse til å lykkes over tid. Formålet med studien har vært å se på hvordan gründere av private småbedrifter kan bevare sin egenmotivasjon i rollen som småbedriftsleder over flere år. For å besvare denne problemstillingen har jeg undersøkt hvordan lederne selv mente at personligheten deres hadde betydning for egenmotivasjonen. I tillegg har jeg sett på hva de opplevde som motivasjonshemmende og motivasjonsfremmende faktorer i det daglige, og på hvordan de ivaretok sin egenmotivasjon gjennom ulike former for selvledelse. Undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming, og datainnsamling er gjort gjennom dybdeintervju med fem erfarne småbedriftsledere. Funnene viste at informantene så flere fordeler ved måten de selv var på i forhold til rollen som småbedriftsleder, og at personligheten deres hadde direkte effekt på egenmotivasjonen. I tillegg opplevde de at egen væremåte smittet over på de ansatte, og at dette igjen påvirket egenmotivasjonen deres indirekte. Ledernes overordnede mål med bedriften var personlig tilfredsstillelse, noe som først og fremst innebar et behov for autonomi gjennom selvbestemmelse. Andres forsøk på å begrense ledernes autonomi ble opplevd som sterkt hemmende på egenmotivasjonen. Videre var egne faglige utfordringer som ga opplevelse av mestring og «flyt» opplevd som avgjørende for ledernes egenmotivasjon, i tillegg til anerkjennelse fra kunder og konkurrenter. De ansatte påvirket lederens egenmotivasjon positivt gjennom faglig engasjement, mens mangel på engasjement og konflikter blant de ansatte virket motivasjonshemmende. Lederne opplevde også behov for støtte fra noen de stolte på og som visste hvilke utfordringer de hadde. Det var flere eksempler på at lederne ivaretok egenmotivasjonen sin gjennom konkrete selvledelsesteknikker som påvirket egen atferd og tanker, selv om de generelt ikke var oppmerksomme på at det var selvledelse de drev med.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10935
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMLEMO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleHvordan kan gründeren bevare sin egenmotivasjon i rollen som småbedriftsleder etter hvert som bedriften modnes?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record