Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSandaunet, Anne Grete
dc.contributor.authorDerås, Lene
dc.date.accessioned2017-05-16T12:27:55Z
dc.date.available2017-05-16T12:27:55Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet som et bidrag til Sintef Nords prosjekt Effektive tiltak for redusert sykefravær i nord. Tittelen for min masteroppgave i sosiologi ble; Egenmeldt fravær og årsaker til fravær – En kvalitativ undersøkelse av kvinnelige barnehageansatte. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Sintef Nord, NAV arbeidslivsenter og Tromsø kommune. I denne rapporten finnes viktige funn fra kvalitativt feltarbeid gjort i tre forskjellige barnehager i tre ulike kommuner. Temaet for denne oppgaven er egenmeldt fravær og årsaker til fravær. Denne oppgaven bygger på kvalitative data, som er samlet gjennom individuelle- og gruppeintervjuer gjort i barnehager. Forskningen ble gjort blant kvinnelige barnehageansatte, og fokus ble lagt på forhold på arbeidsplassen. Det er generelt høyt sykefravær i helse og omsorgsektoren i Norge, og særlig på arbeidsplasser med overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Tidligere forskning tyder på at forhold på arbeidsplassen kan ha betydning for egenmeldt fravær. Jeg har i denne oppgaven undersøkt hvilke forhold på arbeidsplassen som kan ha betydning for egenmeldt fravær blant kvinnelige barnehageansatte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11038
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectEgenmeldingen_US
dc.subjectArbeidsmiljøen_US
dc.titleEgenmeldt fravær og årsaker til fravær. En kvalitativ undersøkelse av kvinnelige barnehageansatteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)