Show simple item record

dc.contributor.advisorBorge, Baard Herman
dc.contributor.authorSkogmo, Per Øyvind
dc.date.accessioned2017-06-27T09:41:40Z
dc.date.available2017-06-27T09:41:40Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.description.abstractEr politiet en lærende organisasjon? Med denne problemstilling som bakteppe gjennomgås det her hva en lærende organisasjon er, hva som kjennetegner en lærende organisasjon, hvordan læringsprosessene foregår og hva som hemmer og fremmer læring. For å svare opp problemstillingen tas det utgangspunkt i hvilken grad ledere og ansatte i norsk politi opplever politiet som en lærende organisasjon. I tillegg blir det undersøkt om deres opplevelse påvirkes av hvilket stillingsnivå de tilhører, og om størrelsen på politidistriktet de jobber i har noen betydning for deres vurdering. For å undersøke dette er det benyttet kvantitativ metode med utgangspunkt i spørreundersøkelsen «The Learning Organization Survey», utviklet av forskerne Garvin, Edmundson og Gino. Ved å sammenligne undersøkelsens resultater med benchmarkingen fra «The Learning Organization Survey», peker resultatene samlet sett i retning av at ledere og ansatte opplever at politiet i mindre grad har de kjennetegn man finner i lærende organisasjoner Det er også sannsynlig at stillingsnivået og størrelsen på politidistriktet har betydning for hvordan ansatte og ledere opplever politiet som en lærende organisasjon. Toppledere i politidistriktene opplever politiet som mer lærende enn mellomlederne. Mellomlederne opplever politiet som mer lærende enn medarbeiderne, men de er nærmere medarbeiderne enn topplederne i sin vurdering. Undersøkelsen har også funn som tyder på at ledere og ansatte fra store politidistrikt opplever politiet som mer lærende enn de som kommer fra små politidistrikt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11189
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectPolitien_US
dc.subjectLærende organisasjonen_US
dc.subjectOrganisasjonslæringen_US
dc.subjectLearning organizationen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titlePolitiet - en lærende organisasjon? En spørreundersøkelse blant ledere og ansatte i politi- og lensmannsetatenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)