Show simple item record

dc.contributor.advisorDaae, Olav H.
dc.contributor.authorDanielsen, Kjetil H.
dc.contributor.authorAspenes, Hans-Erik
dc.date.accessioned2017-06-27T09:54:48Z
dc.date.available2017-06-27T09:54:48Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.description.abstractI et stadig skiftende marked er det avgjørende å inneha rett kompetanse i organisasjonene for å være konkurransedyktige. Rekruttering av medarbeidere er en svært viktig oppgave for alle organisasjoner og det kan være et omfattende arbeid å finne rett kompetanse til å utføre en bestemt oppgave (Innbjør og Kleveland, 2007). For at medarbeiderne skal gjøre en tilfredsstillende jobb er det viktig at mellomlederne har evne til å motivere, skape trygghet og gi annerkjennelse. I denne sammenheng er det viktig og nødvendig at organisasjoner rekrutterer mellomledere som innehar disse kvalitetene. Problemstillingen er som følge: Hva er hovedutfordringene med rekruttering av interne ledere i maskinentreprenørbedriften Taraldsvik AS med datterselskap? For å besvare på problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i litteratur som belyser organisasjonsteori, ledelse, ledelse av menneskelige ressurser og personaladministrasjon. Vi har i tillegg benyttet oss av en kvalitativ studie fra 2015 av arbeidsmiljøet i sammen konsern. Videre har vi sett på kompetansen og hvilke kompetansekrav som stilles til mellomledere i organisasjonen, for å finne hovedutfordringene med rekrutteringen. Vi gjennomførte i januar 2017 en kvantitativ studie som involverte mellomlederne i konsernet Taraldsvik AS. Administrerende direktør er den som foretar rekruttering av mellomledelsen i konsernet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse hvor 11 av 20 respondenter valgte å svare. I forkant av spørreundersøkelsen utarbeidet vi en intervjuguide med ulike tema til respondentene. Det er videre benyttet et utvalg av litteratur for å analysere spørsmålsstillingene. Gjennom arbeidet med masteroppgaven fremkommer det at mellomledere har et uavklart kompetanse gap. Det ble i undersøkelsen avdekket stor bredde i mellomledernes utdanningsnivå og disse bestod av sivilingeniører, ingeniører, teknisk fagskole og yrkesutdanning med fagbrev. Det var en gjennomgående tendens fra spørreundersøkelsen at mellomlederne ønsket kurs og utdanning for kompetanseheving.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11190
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectKompetanse gapen_US
dc.subjectKompetanseanalyseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleHva er hovedutfordringene med rekruttering av interne ledere i maskinentreprenørbedriften Taraldsvik AS med datterselskap? Hvilke hovedutfordring har Taraldsvik AS med hensyn til kompetanse og rekruttering av mellomledereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record