Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolen, Frank
dc.contributor.authorHessen, Helle Christin
dc.contributor.authorKlock, Martine
dc.date.accessioned2017-07-03T09:17:48Z
dc.date.available2017-07-03T09:17:48Z
dc.date.issued2017-05-09
dc.description.abstractDe siste 25 årene har Forsvaret blitt bevilget mindre penger gjennom forsvarsbudsjettet og blitt pålagt flere omstruktureringer og investeringer for å kunne drive mest mulig effektivt med de midlene de er tildelt. For å imøtekomme krav om modernisering har Forsvaret gjennomført flere store tiltak for å øke organisasjonens effektivitet. I Forsvarssjefens fagmilitære råd 2015 beskrives disse tiltakene som sentralisering av forvaltning og administrasjon, i den hensikt å effektivisere ledelse, stab og administrasjon, og forsterke Forsvarets operative evne. Som ansatte i Forsvaret opplever vi at dette i større grad har ført til økt administrasjon og styring på lavt nivå, da avstanden mellom de ansatte og de sentraliserte utøvelsesleddene har økt både organisatorisk og geografisk. Vi opplever selv at Forsvarets personell i dag gjennomfører så mange administrative oppgaver at det går utover deres operative evne, samtidig som det baserer seg på kunnskap de ikke har tilegnet seg gjennom den utdanningen som Forsvaret har tilbudt dem. Denne oppgaven søker å belyse forholdet mellom styring og ledelse på kompanisjefsnivå i Hæren, og om det finnes et kompetansegap mellom den utdannelsen offiserer får gjennom Krigsskolen Operativ og det arbeidet de gjør i avdeling. Dette gjøres gjennom intervjuer og dokumentstudier, for å identifisere hvilke formelle krav som stilles til kompanisjefene, hva de faktisk utøver av arbeidsoppgaver, og om de innehar riktig kompetanse for jobben de skal gjøre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11220
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleStyring og ledelse i Hæren. Operative ledere i et administrativt miljøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel