Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorWangen, Henriette Leine
dc.date.accessioned2017-07-04T06:18:24Z
dc.date.available2017-07-04T06:18:24Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.description.abstractI den internasjonale litteraturen om mangfoldsledelse bevises et forhold mellom mangfoldsledelse og organisatoriske effekter. Mer konkret finnes det studier som kan påvise et forhold mellom denne ledelsesformen og kreativitet/innovasjon. Med bakgrunn i teori myntet på lederskap, mangfoldsledelse og organisatoriske effekter er denne dokumentanalysen en kritisk gjennomgang av 14 utvalgte forskningsartikler innen emnet. Nærmere bestemt belyses spørsmålet om hvilke sammenhenger som finnes mellom mangfoldsledelse og organisatoriske effekter som kreativitet/innovasjon. I jakten på effektiv ledelse av mangfold er det også relevant å spørre hvilke ledelsesmessige utfordringer som er knyttet til denne ledelsesformen. Studien har vist at det finnes en rekke kontekstuelle forhold som kan påvirke relasjonen mellom heterogene arbeidsfellesskap og kreativitet/innovasjon i organisasjoner. Funnene viser at de organisatoriske effektene i stor grad ser ut til å påvirkes av utøvelsen eller tilnærmingen til ledelsesformen. Det konkluderes med at et mangfold i organisasjoner kan skape både positive og negative ringvirkninger, men at lederens trekk og atferd kan være avgjørende for effekten av fenomenet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11221
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectorganisasjon og ledelseen_US
dc.subjectmangfoldsledelseen_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectkreativiteten_US
dc.subjectkulturen_US
dc.subjectkrysskulturellen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleEn teoretisk drevet dokumentanalyse av fenomenet mangfoldsledelse. Forholdet mellom mangfoldsledelse og organisatoriske effekteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record