Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrandsdal, Einar Kristoffer
dc.contributor.authorLiafjell, Jon Morten
dc.date.accessioned2017-07-04T06:28:10Z
dc.date.available2017-07-04T06:28:10Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractOppgavens tema er motivasjon for frivillig arbeid i Den Norske Turistforening. Formålet var å se nærmere på hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for de frivillige når de velger å bruke av sin fritid på frivillig ulønnet arbeid, og hva som påvirker betydningen av disse faktorene. I tillegg ønsket jeg å finne ut av om det er noen større forskjeller i motivasjonen til de frivillige i DNT og det frivillige arbeidet generelt i Norge. Oppgavens problemstilling er «Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for mennesker som velger å engasjere seg i frivillig arbeid for DNT?». Oppgavens teoretiske rammeverk baserer seg i stor grad på funksjonell motivasjonsteori og verktøyet Volunteer functions inventory (VFI) som er utviklet for å måle motivasjon innen frivillighet. Resultatene som danner empirien for analysen og diskusjonen i oppgaven, baserer seg på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse som ble sendt ut til et utvalg frivillige i DNTs medlemsforeninger. Oppgavens hovedfunn viser at alder og livsfase er variabler som i stor grad spiller inn i forhold til hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for deltagelse i det frivillige arbeidet i DNT. Funnene viser også at deltagelse basert på altruistiske motiver ikke synes å passe så godt inn i blant de frivillige i DNT, men at det heller er et mer sammensatt spekter av ulike motivasjonsfaktorer ut ifra mer egennyttige motiver som er bakgrunnen for deltagelsenen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11222
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.titleMotivasjon for frivillig arbeid i DNT. En kvantitativ studie om hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for mennesker som velger å engasjere seg i frivillig arbeid for DNTen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)