Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDanielsen, Ådne
dc.contributor.authorRebni, Einar
dc.date.accessioned2017-07-10T08:07:29Z
dc.date.available2017-07-10T08:07:29Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.description.abstractI masteroppgaven Tillitsvalgtrollen i endring, har jeg fokusert på de tillitsvalgtes rolleforståelse og medvirkningens betydning og hva som fremmer og begrenser den med bakgrunn i tillitsvalgtes erfaringer. Oppgaven er gjort med bakgrunn i en serie kvalitative intervjuer jeg gjorde med sentrale tillitsvalgte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vinteren 2017. Oppgaven har til hensikt å få frem noen sentrale trekk som karakteriserer tillitsvalgtrollen og medvirkning og som også kan være overførbar til andre helseforetak og det norske arbeidsliv for øvrig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11247
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleTillitsvalgtrollen i endring. Den tillitsvalgte som forandringsentreprenør og meningsforhandleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)