Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNyseth, Torill
dc.contributor.authorMortensen, Jannicke
dc.date.accessioned2017-09-18T10:00:50Z
dc.date.available2017-09-18T10:00:50Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et kvalitativt forskningsprosjekt som utforsker medvirkningsopplegget i områdereguleringsplanen for Nordbyen i Tromsø. Fenomenet medvirkning er juridisk forankret i Plan-og bygningsloven av 2008, og skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og deltakelse for alle berørte interesser og myndigheter. Utgangspunktet for studien bunner i fortellingene til 6 ulike stakeholders berørt av planen. Jeg undersøker en forståelse av menneskelige opplevelser, erfaringsprosesser og den sosiale konteksten i handlingsrommet for demokratisk deltakelse. Medvirkningsprosesser i forarbeidet til en områdereguleringsplan er et fenomen som det ikke er forsket så mye på, i lys av dette er denne avhandlingen mitt bidrag til denne tematikken. Studien viser at medvirkningsmodellen Tromsø kommune har benyttet seg av i denne prosessen beveger seg utenfor minstekravene; annonsering av oppstart og offentlig ettersyn/høring fra Plan-og bygningslovens bestemmelser. Det som gjør forskningsprosjektet interessant er hvorvidt medvirkningstiltakene har klart å skape engasjement og deltakelse fra lokalbefolkningen. Studien reiser nye viktige spørsmål knyttet til utfordringer for norsk samfunnsplanlegging.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11479
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectDemokratien_US
dc.subjectNordbyenen_US
dc.subjectBorgerdeltakelseen_US
dc.subjectOmrådereguleringen_US
dc.subjectPlan- og bygningslovenen_US
dc.subjectDeltakelsesstigenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Urbanisme: 237en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237en_US
dc.titleNordbyen - Den arktiske hovedstaden En studie av medvirkning i områdereguleringsplanen for Nordbyen i Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel