Show simple item record

dc.contributor.advisorNyseth, Torill
dc.contributor.authorJakobsen, Kristina
dc.date.accessioned2017-09-18T10:45:26Z
dc.date.available2017-09-18T10:45:26Z
dc.date.issued2017-05-22
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler spenningsfeltet mellom plan og byggesak, og skal gjennom helt konkret kasus illustrere hva som kan skje med planer som «synes» å forsvinne et sted mellom planvedtak og iverksetting. I Norge har flere år med sterk vekst i boligprisene ført til at husholdningenes gjeld har økt mer enn inntektsveksten. Dette skyldes trolig tilflytting og fortetting i de store byene – noe ekspertene frykter vil kunne gi en økonomisk ustabilitet i markedet som kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. I juni 2015 la derfor Solberg-regjeringen frem en boligstrategi med hensikt å bremse prisutviklingen i boligmarkedet. Strategien gikk blant annet ut på gjøre det billigere å bygge boliger ved å forenkle plan- og bygningsloven, lempe på tekniske krav i byggeforskriftene, mindre byråkratisk detaljstyring, styrke kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder. Denne oppgaven utfordrer denne nyliberalistiske tenkningen ved å stille spørsmål ved dens styringsteknologi som fortsatt bygger på velferdsstatlige prinsipper – og hvorvidt dette i det hele tatt er mulig. Gjennom en undersøkelse av styringsverktøyet «dispensasjon», anvendt på en konkret større og avgrenset kasus, vil denne oppgaven forsøke å belyse mulighetsrommet som kan oppstå i «mellom» de to idealtypiske formene for demokrati, med en individrettet og markedsstyrt modell på den ene siden og en institusjonell og kollektiv modell på den andre siden. Oppgaven er et bidrag til debatten om planlegging som styringsmekanisme i en markedsstyrt byutviklingskontekst.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11482
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900
dc.subjectplan- og byggningslovenen_US
dc.subjectbyggesaken_US
dc.subjectdispensasjonen_US
dc.subjectmarkedstyrt boligutviklingen_US
dc.subjectNPMen_US
dc.subjectstyringsteknologien_US
dc.subjectsosialtopologisken_US
dc.subjectsosialtopologien_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230en_US
dc.titleSolneset - en ny bydel blir til. En studie av avstanden mellom plan og byggesaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record