Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorBørs-Lind, Siri Hallingby
dc.date.accessioned2018-01-10T10:25:03Z
dc.date.available2018-01-10T10:25:03Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.description.abstractTemaet for denne masteravhandlingen er mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endringsprosesser. Oppgaven stiller spørsmålet om hvorvidt det er en sammenheng mellom mellomledere sin prosess med å finne mening i en endring, og hvordan mellomlederne støtter de ansatte ved å gi mening til endring. Hensikten er å bidra med en økt innsikt innenfor forskningsfeltene mellomledere, endring og meningsdannelse, ettersom det etterlyses av flere forskere (Balogun, 2003; Rouleau, 2005; Raelin & Cataldo, 2011, Filstad, 2014; Hope 2015). Studien tar utgangspunkt en kvalitativt case, der syv avdelingsledere innenfor hjemmetjenesten i seksjon for helse og omsorg i Tromsø kommune har blitt intervjuet ved bruk av dybdeintervjuer. Funnene fra denne avhandlingen viser at seks av syv intervjuobjekter har en klar sammenheng mellom egen prosess med å finne mening i en endring, og hvordan de hjelper sine ansatte ved å gi mening til endring. Avhandlingen finner at dersom en mellomleder har en aktiv prosess med selv å finne mening, har de også en aktiv prosess med å hjelpe sine ansatte å gi mening, mens intervjuobjektene som har en passiv prosess med å finne mening, har en passiv atferd ovenfor de ansatte. Et annet interessant funn er at de avdelingslederne som har en ambivalent affektiv reaksjon på endring, altså at de gir uttrykk for både positive og negative følelser i forbindelse med endring, har en aktiv prosess med å hjelpe sine ansatte å gi mening til endring. De mellomlederne som har en utpreget positiv eller negativ affektiv reaksjon på endring, har en passiv prosess med å hjelpe sine ansatte gjennom endring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11950
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectMellomledereen_US
dc.subjectEndringen_US
dc.subjectEndringsledelseen_US
dc.subjectMeningsdannelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleÅ finne og gi mening. En casestudie om mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record