Show simple item record

dc.contributor.authorUtne, Inger
dc.contributor.authorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.authorKjerland, Linn Elise
dc.contributor.authorRønning, Mette
dc.contributor.authorRodrigues-Aranda, Claudia
dc.contributor.authorRasmussen, Hege Lund
dc.contributor.authorLøyland, Borghild
dc.date.accessioned2018-02-09T13:09:59Z
dc.date.available2018-02-09T13:09:59Z
dc.date.issued2017-12-22
dc.description.abstractBakgrunn:<br>Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon samt dårligere hukommelse. Attentional Function Index (AFI) er et instrument for å kartlegge kognitive prosesser, og det er utviklet i USA.<br>Hensikt:<br>Å redegjøre for oversettelsen og pilottestingen av den norske versjonen av AFI.<br>Metode:<br>Tre forskere med kunnskap om psykologi, sykepleie og kreft, en psykolog med spesialkjennskap til kognitive instrumenter og en brukerrepresentant utgjorde ekspertgruppen i oversettelse og kulturell tilpasning av instrumentet. En autorisert translatør deltok aktivt i arbeidet. I pilottesten av den norske versjonen rekrutterte vi personer > 60 år etter «snøballmetoden». I alt ble 114 personer mellom 60 og 90 år rekruttert til utprøvingen. Vi ba tolv av disse spesielt om å kommentere instrumentet.<br>Resultat:<br>Ekspertgruppens medlemmer kom med tilbakemeldinger basert på sin kompetanse. Brukerrepresentanten ville ha et enkelt og forståelig språk som ikke var støtende, og translatøren hadde lingvistiske innspill. Femten personer kommenterte spesielt ett av spørsmålene.<br>Konklusjon:<br>Å inkludere en bruker og en translatør i oversettelsesprosessen kan bedre valideringen. Vi anbefaler at slike prosesser gjøres tilgjengelige for fremtidige brukere av oversatte instrumenter.en_US
dc.identifier.citationUtne, I., Grov, E.K., Kjerland, L.E., Rønning, M., Rodrigues-Aranda, C., Rasmussen, H.L., Løyland, B. Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI). Sykepleien Forskning. 2017en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1534975
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2017.64646
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12117
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.journalSykepleien Forskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleOversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI)en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record