Show simple item record

dc.contributor.advisorStien, Kirsten
dc.contributor.authorNormann, Line Johanne
dc.contributor.authorEllingsen, Anniken
dc.date.accessioned2018-05-22T13:53:19Z
dc.date.available2018-05-22T13:53:19Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractMålsetningen med denne studien er å redegjøre for og å drøfte bruk av uteskole som arbeidsmåte. Vi undersøker hvordan ideen kommer til uttrykk i de norske læreplanene, for videre å analysere om, eller i hvilken grad, disse legger føringer for læreres arbeid. Dette gjøres gjennom en kvalitativ studie hvor vi foretar en tekstanalyse av utvalgte deler av læreplanene. Vi søker også innsikt i læreres forståelse av begrepet uteskole gjennom bruk av intervju, hvor vi benyttet oss av kvantitativ metode i form av spørreundersøkelse som et ytterligere bidrag til våre funn. Til slutt kommer vi med innspill på hvorfor lærere bør ta i bruk arbeidsmåten i undervisningen, hvor vi peker på de mange muligheter den representerer. Etter endt prosjekt ser vi, gjennom sammenligning av analyse og teori, at uteskole kan begrunnes ut fra læreplanverkene fordi arbeidsmåten framstår som betydningsfull for å realisere målet om bruk av skolens nærmiljø. Skolen skal være med på å utvikle hele mennesket og uteskole representerer et viktig bidrag.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12760
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleUteskole som arbeidsmåte. En ressurs for lærereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record