Recent additions

 • How ritualistic formality affects the integrity of education at the University of Novi Sad 

  Stefan, Miljkovic (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  This fieldwork looked into historical and cultural traits of the Serbian people and assessed their affect on the integrity of education at the University of Novi Sad, under the scope of the international Bologna Process. The culture is intertwined with specific, ritualized notions of upbringing of formality in its people, as to make the status quo and respect of authority more rigid. The country ...
 • Vibber og forretninger i Silicon Valley 

  Lysnes, Nikolas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Folk i fra hele verden kommer strømmende til Silicon Valley for å bo i trange, stappfulle hus, for en urimelig høy pris. Mange satser stort for å dra dit, men det de finner er ikke nødvendigvis det de søkte, og det de trodde de søkte er ikke nødvendigvis det de ender opp med å verdsette. Avhandlingen skildrer hvordan dynamikken mellom Apolloniske og Dionysiske tendenser utspiller seg på et sted med ...
 • Contradicciones. Historie og generasjoner i brytning på Cuba 

  Grini, Anne Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-06)
 • Etniske stereotyper i Grønland 

  Abelsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-16)
  Denne afhandling undersøger hvilke type etniske stereotyper, der spiller en rolle i folks hverdagsliv i Grønland i dag; hvilke forventninger, der er fra grønlandsk perspektiv, for at tilhøre den grønlandske eller den danske etniske gruppe samt hvilke kulturelle forskelle, der kunne medføre misforståelser, der har afsæt fra en anden måde at tænke på. Det værende, for eksempel, en individualistisk og ...
 • "Du må finne dæ sjøl". En studie av identitet, holdninger og skoletilhørighet blant ungdom i Tromsø 

  Leming, Lina Bjerre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Enkelte identitetsteorier i nyere tid har vektlagt en forståelse av enkeltindividet som fritt til å velge identitet ubegrenset (Giddens, 1991), mens andre hevder at bakgrunn og tidlig sosialisering implisitt vil legge føringer for valg og framtid (Bourdieu, 1995). Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan en gruppe ungdommer utvikler identitet igjennom valg av, og tilhørighet til skole. ...
 • The fight to breathe - an analysis of the anti-smog-organization Polski Alarm Smogowy in Poland 

  Lillevik, Trine Hesstvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  The objective of this thesis is to show how the organization Polski Alarm Smogowy (Polish Smog Alert) has organized themselves and their ways of fighting against high levels of air pollution in Poland. By basing their actions on scientific evidence of detrimental somatic effects of low-stack emissions of coal in private households, the organization has revealed widespread and harmful cultural practices ...
 • Formidling av sjøsamisk kultur og identitet i et lokalsamfunnsmuseum i Finnmark 

  Jenssen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i den sjøsamiske bygda Kokelv som ligger i Kvalsund Kommune, Vest Finnmark. Kokelv har som mange andre steder i Finnmark opplevd store endringer i samfunnet i tiårene etter andre verdenskrig. Dette gjelder både etniske, kulturelle og næringsmessige endringer. De tradisjonelle primærnæringene jourdbruk og fiske har blitt kraftig redusert, mens nye arbeidsplasser innen ...
 • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

  Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
  This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.
 • "Det lille ekstra". Om integrering i et nordnorsk lokalsamfunn 

  Sollied-Aamodt, Hege Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Avhandlingen tar sikte på å belyse ulike aspekt ved integrering i et lokalsamfunn. Konteksten er bydga og den mangeårige driften av et asylmottaket, og bakgrunnen er den stadig mer polariserte debatten om flyktninger og integrering. Ved å undersøke faktorer som kan virke fremmende eller hemmende for integrering, ønsker en å sette fokus på betydningen av «det lille ekstra» som fellesnevner for utvikling ...
 • To the Heart of the Wood. Strategies of survival among art vendors in Malawi. 

  Kirkesæther, Henrik M (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  The thesis is based on a three-month fieldwork done with art vendors in Malawi. The goal of the thesis has been to document the strategies art vendors employ to make a living in the context of tourism. The attention has also been on the production and sale of what is known as tourist-art, and topics of taste, aesthetics and authenticity in the production of tourist-art, mainly focusing on woodcarvings. ...
 • Å ikke snakke om det. En studie av selvpresentasjon, inntrykkskontroll og avoidance som strategi i Nord-Irland. 

  Stenberg, Michael Sverdrup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  Denne avhandlingen handler om hvordan personer som ikke ønsker å ta del i den sekteriske splittelsen av Nord-Irland, benytter seg av unnvikelsesstrategier for å melde seg ut. Sekterisme har preget samhandlingen mellom de to etniske fellesskapene i Nord-Irland i gjennom århundrer, og legger føringer for hvor man kan bevege seg, hvem man kan omgås med og hva man kan uttale seg om. Mitt fokus er på de ...
 • «Språkets skjebne, er folkets skjebne». En studie i skjæringspunktet mellom identitet og språkbruk blant unge kirgisere 

  Nilssen, Maria Fagerheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
  Denne masteroppgaven er basert på ett års feltarbeid i Bisjkek, Kirgisistan i 2016. Oppgaven handler om hvordan den kirgisiske språkbruken blant unge kirgisere i hovedstaden reflekterer den kirgisiske etnisiteten. Den tar for seg flere arenaer hvor det kirgisiske språket kan bli brukt, og ser spesielt på hvor viktig hjem og skole er for læring av det kirgisiske språket, og tilhørighet i det kirgisiske ...
 • Coping with disaster in the Philippines. Local practices for coping with natural disasters 

  Rød, Daniel Andre Voll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-09)
  This master thesis is based on a fieldwork carried out in Tagbilaran, Bohol and Tacloban, Leyte in the Philippines the autumn of 2015. The Philippines is frequently exposed to natural disasters, and the inhabitants of the Philippines has developed local practices for coping, known as coping strategies, buffering mechanisms or coping mechanisms. This thesis describes and discusses these coping ...
 • Utdanningsmobilitet mellom sør og nord. En studie av relasjonelle aspekter ved et norsk bistandsarrangement for studenter fra utviklingsland som studerer i Norge. 

  Sundsvold, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-08-24)
  I hovedfagsavhandlingen «Utdanningsmobilitet mellom sør og nord» (2000) undersøker Sundsvold hva slags rasjonale som ligger i internasjonal studentutveksling fra sør til nord. Hun undersøker et spesifikt stipendprogram under den såkalte «u-landsparagrafen» i Statens lånekasse for utdanning. Ordningen startet i 1979, og ble etter div. evalueringer og endringer erstattet av «kvoteprogrammet for studenter ...
 • Den grønne drømmen. En studie av sosialt fellesskap og gruppetilhørighet i en økologisk landsby 

  Tøllefsen, Silje Angelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Denne masteroppgaven er basert på et feltarbeid utført i Hurdal økolandsby, våren 2014. Tidligere har økolandsbyen vært et mindre, privat intiativ, men er i dag et prosjekt delvis støttet av offentlige midler, i tillegg til at landsbyen har vært portrettert i norske medier flere ganger de siste årene, noe som har satt landsbyen i en posisjon som «allemannseie». Oppgaven tar utgangspunkt i dannelsen ...
 • "Vi gir oss aldri!" Et studium av en støttegruppe for lengeværende asylbarn i Norge 

  Loppacher, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Hva er en støttegruppe for lengeværende asylbarn? Hva skiller støttegruppearbeid fra andre typer sosialt engasjement? Hvorfor velger mennesker å engasjere seg i en støttegruppe? Er en støttegruppe en sosial bevegelse? I min oppgave analyserer jeg støttegruppen for Faiza i lys av disse spørsmålene. Jeg gjør rede for noe av bakgrunnen og etoset til støttegruppen, og relaterer dens aktiviteter til ...
 • Kampen for tilværelsen. En analyse av et lokalsamfunn i endring og virkningene av pågående globale prosesser i Ghana 

  Haddeland, Elisa Viken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Avhandlingen tar utgangspunkt i et spørsmål om hva som skjer med lokalt næringsliv i en fiskerlandsby i Ghana, kalt Shama, når det blir etablert en oljevirksomhet utenfor kysten. Empirien viser at andre faktorer også hadde innvirkning på lokalsamfunnet. Internasjonale trålere spilte en stor rolle for lokal fiskeriindustri, og sammen med oljevirksomheten har disse faktorene, som jeg har kalt for ...
 • Where no men cry. A study of stigmatization and authenticity in Liverpool. 

  Fusdahl, Kristin Johanne Bråten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-25)
  This paper aims to examine how Scousers are opposing to a perceived stigma of themselves attached to their Scouse identity and as football supporters. Liverpool has over the last 200 years gone from prosperity to decline, and thus gained a reputation as the self-pity city within the UK. As a result of being involved in stadium disasters Liverpool FC supporters were portrayed as hooligans in both ...
 • «Jeg må bare svare». En studie av smarttelefonbruk og sosialitet 

  Grøttumsbråten, Therese Huttunen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Temaet for oppgaven er smarttelefonbruk i Norge i samhandlingskontekster, og jeg har undersøkt hvilken rolle denne nye kommunikasjonsteknologien spiller for samhandlingen som utspilles ansikt-til-ansikt. Samtidig har jeg, ut ifra det empiriske materialet, undersøkt hvorvidt vi i dag har å gjøre med en ny sosial form. En sosialitet som utspiller seg i det digitale rommet gjennom smarttelefonbruk og ...

View more