Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorHanssen, Fredrik
dc.date.accessioned2008-01-25T12:51:30Z
dc.date.available2008-01-25T12:51:30Z
dc.date.issued2007-11
dc.description.abstractDette er en erfaringsbasert mastergradsoppgave med tittelen: ”Endringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av Voksenopplæringen” og er en analyse av en gjennomført endringsprosess i Voksenopplæringen i Forsvaret. Problemstillingene er: Hvorfor skulle Voksenopplæringen endres? Hva skulle endres i ”gamle” Voksenopplæringen? Hvordan har endringen materialisert seg i praksis? Gjennom relevant teori om drivkrefter, virkemiddelmodeller og tre ulike analyseperspektiver; det rasjonelle -, det nyinstitusjonelle – samt oversettelsesperspektivet, gjennomføres analysen etter en kvalitativ metode basert på dokumentanalyse og intervjuer. Viktige funn i analysen er: Endringa er stort sett gjennomført rasjonelt, men det kan også registreres symbolske og oversatte effekter av endringa. Politisk nivå berget Voksenopplæringen fra en nedleggelse og det avdekkes en tung ny organisasjonstrend – en beveger seg over fra ledelse til styring i organisasjonenen
dc.format.extent390514 bytes
dc.format.extent2073 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1329
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1110
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectForsvareten
dc.subjectVoksenopplæringen i Forsvareten
dc.subjectRasjonelle drivkrefteren
dc.subjectSymbolske drivkrefteren
dc.subjectVirkemiddelmodellen
dc.subjectFormell organisasjonsstrukturen
dc.subjectFysisk organisasjonsstrukturen
dc.subjectDemografisk organisasjonsstrukturen
dc.subjectOrganisasjonskulturen
dc.subjectRasjonelt perspektiven
dc.subjectSymbolsk perspektiven
dc.subjectNyinstitusjonelt perspektiven
dc.subjectOversettelsesperspektiven
dc.titleEndringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av voksenopplæringenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel