Show simple item record

dc.contributor.advisorAnderssen, Jorid
dc.contributor.authorSletvold, Tormod Eilertsen
dc.date.accessioned2008-01-30T14:11:09Z
dc.date.available2008-01-30T14:11:09Z
dc.date.issued2007-11-15
dc.description.abstractOppgaven tar for seg forståelsen av pasientens rolle i et moderne helsevesen, med fokus på pasientens økonomiske funksjoner i ny, markedsinspirert organisering av sektoren. Utviklingen i synet på pasienten betraktes i lys av endringer i velferdsstatens betingelser og forvaltningsprinsipper, New Public Management. Overgangen fra synet på pasienten som klient, til bruker og kunde betraktes også som respons på generelle prosesser i det moderne. Velferdsstatens aktørforståelse må overensstemme med samtidens, det moderne individ og med individets krav. NPM er innført i en tid med svekkede økonomiske betingelser, men kan også kalles et forvaltningsmessig svar på behovet for ny tenkning om individet i velferdsstaten. Med ulike reformer har helsesektoren innført nye organiseringsformer som krever at synet på pasientens rolle og funksjoner utvikles. Et element i både effektiviserings- og rettighetsreformer er bruk av informasjonsteknologi på stadig flere områder. IKT-satsingen i helsesektoren er stor, og den politisk-administrative motivasjonen for innføring av IT-redskaper er høy. Et av målene er å bedre samhandlingen mellom allmenn- og spesialisttjenesten.. Umiddelbar og sømløs informasjonsutveksling skal sikres ved bruk av bl.a. elektronisk journal og -epikrise. Fra 2001 har det også pågått prosjekter som har som mål å utvikle elektronisk timereservasjon av spesialisttjenester. Hensikten er å redusere kanselleringer og styrke ordningen med fritt sykehusvalg ved at allmennlegene gis mulighet til bestille spesialisttjenester på et nettsted, sammen med pasienten, omtrent slik man bestiller flybilletter på internett. Pasienten får en sterkere og mer kundeliknende opplevelse av tilrettelegging, medvirkning og valgmulighet. Bedre ressursbruk, fornøyde pasienter. Denne doble effekten bidrar til å legitimere og styrke NPM-prinsippenes paradigmatiske posisjon. Bruker- og kundeorienteringen er både en speiling av og en respons på det moderne, individualistiske individs karakteristika samtidig som den fremstår som et redskap for effektiv og forsvarbar ressursbruk. Elektronisk timebestilling illustrerer potensialet i å tillegge pasienten økonomiske funksjoner, lik privat sektors kunde.en
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.extent693643 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1346
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1123
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.titlePasient og kunde - eller fortsatt bare pasient? : om pasientens rolle i ny organisering av helsesektoren.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record